slamarica

slȁmarica ž
DEFINICIJA
slamom ispunjena navlaka koja služi za ležaj; slamnjača
FRAZEOLOGIJA
držati (čuvati) u slamarici čuvati novac kod kuće, ne povjeravati ga banci
ETIMOLOGIJA
vidi slama

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • slámarica — e ž (ȃ) žarg. s slamo napolnjena blazina (za ležanje); slamnjača: ležati na slamarici; ležišče s slamarico …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ràvnjača — ràvnjač|a ž 1. {{001f}}pov. vojn. pomagalo u obliku duže drvene lopatice nalik malome veslu kojim se ravnaju rubovi kreveta i postiže da slamarica dobije oštre bridove [izbijati ∼om] 2. {{001f}}(+ potenc.) a. {{001f}}ono što služi ravnanju… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slàmnjača — ž, {{c=1}}v. {{ref}}slamarica{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slamnjača — slàmnjača ž DEFINICIJA v. slamarica ETIMOLOGIJA vidi slama …   Hrvatski jezični portal

  • štrozak — štrȏzak (štrȍžak) m <G a, N mn áci> DEFINICIJA reg. zast. slamarica ETIMOLOGIJA njem. Strohsack …   Hrvatski jezični portal

  • ravnjača — ràvnjača ž DEFINICIJA 1. pov. vojn. pomagalo u obliku duže drvene lopatice nalik malome veslu kojim se ravnaju rubovi kreveta i postiže da slamarica dobije oštre bridove [izbijati ravnjačom] 2. [i] (+ potenc.)[/i] a. ono što služi ravnanju… …   Hrvatski jezični portal

  • pajac — pàjac (pajȁco) m <G pajàca> DEFINICIJA 1. kazal. pov. komični lik iz talijanske komedije dell̕arte 2. figura kostimiranih balova; bajaco, lakrdijaš, komedijaš, harlekin, klaun 3. dječja igračka koja prikazuje smiješnu lutku ETIMOLOGIJA tal …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.