skupljački

skùpljāčkī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na skupljače
ETIMOLOGIJA
vidi skup

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • skùpljāčki — pril. kao skupljač, na način skupljača, {{c=1}}usp. {{ref}}sakùpljački{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skùpljāčkī — prid. koji se odnosi na skupljače …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skupljački — skùpljāčki pril. DEFINICIJA kao skupljač, na način skupljača, usp. sakupljački ETIMOLOGIJA vidi skup …   Hrvatski jezični portal

  • sakùpljāčki — pril. kao sakupljač, na način sakupljača; skupljački …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.