skučen

skȗčen prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
1. tijesan, uzak, ograničen [skučen prostor]
2. pren. bez vidika, bez širine; uzak, ograničen [skučen čovjek]
ETIMOLOGIJA
vidi skučiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • skȗčen — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}tijesan, uzak, ograničen [∼ prostor] 2. {{001f}}pren. bez vidika, bez širine; uzak, ograničen [∼ čovjek] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nèskūčen — prid. 〈odr. ī〉 koji nije skučen, koji ima dovoljno prostora; širok, prostran, opr. skučen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neskučen — nèskūčen prid. <odr. ī>, opr. skučen DEFINICIJA ETIMOLOGIJA ne + v. skučiti, skučen …   Hrvatski jezični portal

  • mìnimum — m 1. {{001f}}najmanja količina, veličina, mjera itd. [svesti na ∼ učiniti da ostane najmanja moguća količina čega], opr. maksimum 2. {{001f}}mat. najmanja vrijednost, ob. u skupu vrijednosti koje poprima neka funkcija ili općenito u nekom… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nèskūčenōst — ž osobina onoga koji nije skučen ili svojstvo onoga što nije skučeno, osobina onoga koji se odlikuje širim vidicima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • preòstati — preòsta|ti svrš. 〈prez. preòstanēm, pril. pr. āvši, prid. rad. preòstao〉 1. {{001f}}a. {{001f}}ostati od cjeline [∼ti od čitave grupe; ∼la su samo dvojica] b. {{001f}}pojaviti se kao ostatak koji vodi do potpunog manjka čega ili do konačnog časa… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • próstorno — pril. tako da ima prostora [∼ skučen] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skúčiti se — svrš. 〈prez. skȗčīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. skȗčen〉 prignuti se, saviti se, skutriti se, oblikovati tijelo kao da će se saviti u krug ili smanjiti [skučio se da isprosi milostinju] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skȗčenōst — ž svojstvo onoga što je skučeno ili osobina onoga koji je skučen …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zagùšljiv — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}u kojem nema svježeg zraka, koji otežava disanje, koji guši; zagušan 2. {{001f}}pren. skučen, uzak, bez vidika, sitničarski (o duhovnom životu, mentalitetu itd.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.