skrupulozan

skrȕpulōzan prid. <odr. -znī>
DEFINICIJA
1. koji ima skrupula
2. koji je temeljit; savjestan
ETIMOLOGIJA
vidi skrupula

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • bȅskrupulōzan — prid. 〈odr. znī〉 koji je bez skrupula, koji provodi svoj interes bez obzira na štetu ili teškoće koje stvara drugima; bezobziran, drzak, debele kože …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skrupulóznōst — ž osobina onoga koji je skrupulozan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skrȕpulōzno — pril. na skrupulozan način …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • skrupuloznost — skrupulóznōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je skrupulozan ETIMOLOGIJA vidi skrupula …   Hrvatski jezični portal

  • skrupulozno — skrȕpulōzno pril. DEFINICIJA na skrupulozan način ETIMOLOGIJA vidi skrupula …   Hrvatski jezični portal

  • beskrupulozan — bȅskrupulōzan prid. <odr. znī> DEFINICIJA koji je bez skrupula, koji provodi svoj interes bez obzira na štetu ili teškoće koje stvara drugima, koji je debele kože; bezobziran, drzak ETIMOLOGIJA bez + v. skrupula, skrupulozan …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.