skul

skȗl m <N mn -ovi>
DEFINICIJA
1. pom. čamac s dva vesla za jednu osobu
2. sport niz disciplina u veslanju u kojima svaki natjecatelj vesla s dva vesla; veslanje na pariće
ETIMOLOGIJA
engl. scull

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • skul — skul·dug·gery; …   English syllables

  • skul — obs. form of scull, skull n.1 …   Useful english dictionary

  • skul|dug|ger|y — «skuhl DUHG uhr ee, DUHG ree», noun. Informal. trickery; dishonesty: »That was the season when the Cobb Lajoie duel for the batting championship brought angry charges of skulduggery and complicity (New York Times). Also, skullduggery. ╂[American… …   Useful english dictionary

  • skul·dug·gery — …   Useful english dictionary

  • Pirəkəşkül — Infobox Settlement name =Pirəkəşkül native name = pushpin pushpin mapsize =300 subdivision type = Country subdivision name = flag|Azerbaijan subdivision type1 = Rayon subdivision name1 =Absheron subdivision type2 = Municipality subdivision name2 …   Wikipedia

  • kəşkül — f. dərvişlərin əllərində gəzdirdikləri və verilən şeyləri içinə qoyduqları hind qozu qabığından düzəldilmiş qab …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • kəşkül — is. <fars.> köhn. Hind qozunun qabığından qayrılıb dərviş və qələndərlərin əllərində gəzdirdikləri və diləndikləri şeyləri içinə qoyduqları qab. Nökər isə dərvişə yaxınlaşıb bir tümən onun kəşkülünə atdı. M. S. O.. Boynundan bir çox kiçik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • scullery — /skul euh ree, skul ree/, n., pl. sculleries. Chiefly Brit. 1. a small room or section of a pantry in which food is cleaned, trimmed, and cut into cooking portions before being sent to the kitchen. 2. a small room or section of a pantry or… …   Universalium

  • horned scully — /skul ee/, Mil. a tapered block of concrete with projecting steel rails, placed under water to tear holes in the bottoms of boats. * * * …   Universalium

  • sculduddery — /skul dud euh ree/, n., pl. sculdudderies. Chiefly Brit. obscene behavior; lewdness. [1705 15; orig. uncert.] * * * …   Universalium

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.