iscrpiti


iscrpiti
iscŕpiti (ìcr̄psti) svrš. <prez. ìscr̄pīm, pril. pr. -īvši, prid. rad. iscŕpio, prid. trp. ìscr̄pljen>
DEFINICIJA
1. (koga, što) a. crpljenjem izvući svu tekućinu iz čega; isušiti b. iskopati svu rudu iz rudnika c. istrošiti sve minerale iz tla, učiniti tlo neplodnim d. premoriti, izmoriti [iscrpiti sve snage]; iznuriti e. potrošiti [iscrpiti zalihe] f. potpuno raspraviti neku temu [iscrpiti sve točke dnevnog reda]
2. (se) a. izgubiti snagu, premoriti se b. potrošiti se
ETIMOLOGIJA
is- + v. crpsti (crpiti)

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • iscŕpiti — (što, koga, se) svrš. 〈prez. ìscr̄pīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. rad. iscŕpio (se)〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}crpljenjem izvući svu tekućinu iz čega; isušiti b. {{001f}}iskopati svu rudu iz rudnika c. {{001f}}istrošiti sve minerale… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • iscrpljivati — iscrpljívati nesvrš. <prez. iscr̀pljujēm, pril. sad. iscr̀pljujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. iscrpiti 1. (što) do kraja crpenjem izvlačiti 2. (koga, se) izmarati izlažući (se) dugotrajnim naporima ETIMOLOGIJA vidi iscrpiti …   Hrvatski jezični portal

  • iscrpljen — ìscr̄pljen prid. <odr. ī> DEFINICIJA v. iscrpiti [iscrpljene zalihe] ETIMOLOGIJA vidi iscrpiti …   Hrvatski jezični portal

  • iscrpsti — ìscr̄psti (koga, što, se) svrš. <prez. iscŕpēm, pril. pr. iscr̀pīvši, prid. trp. iscr̀pen> DEFINICIJA v. iscrpiti ETIMOLOGIJA vidi iscrpiti …   Hrvatski jezični portal

  • istròšiti — (što, se) svrš. 〈prez. ìstrošīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ìstrošen〉 1. {{001f}}(što) dovesti što upotrebom do dotrajalosti; potrošiti 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}potrošiti vrlo mnogo novca b. {{001f}}potrošiti mnogo snage i energije;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • premòriti — (koga, se) svrš. 〈prez. prèmorīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prèmoren〉 previše (se) umoriti, iscrpiti (se) fizički …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìscr̄psti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. iscŕpēm (se), pril. pr. iscr̀pīvši (se), prid. trp. iscr̀pen〉, {{c=1}}v. {{ref}}iscrpiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìspiti — svrš. 〈prez. ı̏spijēm, pril. pr. īvši, imp. ìspīj, prid. trp. ispìjen, prid. rad. ìspio/ìspila ž〉 1. {{001f}}(što) pijući popiti do kraja, da ništa ne ostane, popiti do dna, {{c=1}}usp. {{ref}}piti{{/ref}} 2. {{001f}}(koga, što) pren. oduzeti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neiscrpan — nȅiscr̄pan prid. <odr. pnī> DEFINICIJA 1. opr. iscrpan 2. koji je vrlo opsežan, vrlo bogat u rezervama kojima raspolaže [neiscrpno vrelo informacija; neiscrpan izvor (sirovina itd.)] ETIMOLOGIJA ne + v. iscrpiti, iscrpan …   Hrvatski jezični portal

  • premoriti — premòriti (koga, se) svrš. <prez. prèmorīm, pril. pr. īvši, prid. trp. prèmoren> DEFINICIJA previše (se) umoriti, iscrpiti (se) fizički ETIMOLOGIJA pre 1 + v. mora, moriti …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.