aciklički

acìkličkī prid.
DEFINICIJA
koji nije u pravilnim razmacima, koji nije kružni
SINTAGMA
aciklički spojevi kem. organski spojevi nizova, lanaca atoma ugljika koji se mogu i granati; alifatski spojevi;
acikličko kretanje term. u biomehanici složeno kretanje u kojem se tijelo premješta raznom brzinom u nejednakom vremenskom trajanju, u različitim pravcima, bez tendencije za ponavljanjem istih pokreta
ETIMOLOGIJA
a-1 + -ciklički

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • skvalen — skvàlen m DEFINICIJA kem. aciklički triterpenski ugljikovodik C30H50, ulje koje u biosintezi prethodi kolesterolu; koristi se u farmaciji i kemijskoj industriji ETIMOLOGIJA nlat. squalus, ime roda morskog psa iz čije se jetre dobiva ulje …   Hrvatski jezični portal

  • fitol — fìtōl m <G fitóla> DEFINICIJA kem. aciklički alkohol, dobiva se hidrolizom klorofila ETIMOLOGIJA fito + v. {{(alkoh)ol>> …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.