hardverski

hȁrdvērskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na hardver
SINTAGMA
hardverska kompatibilnost podrazumijeva uređaje koji se mogu uzajamno priključivati bez preinaka za prilagođavanje;
hardverska provjera automatska provjera koju obavlja sam kompjuter da se ustanove možebitne unutarnje pogreške;
hardverski ključ poseban uređaj koji osigurava kompjuterski sustav od neovlaštene uporabe
ETIMOLOGIJA
vidi hardver

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • sklòpovskī — sklòpovsk|ī prid. inform. koji se odnosi na sklopovlje [∼a oprema]; hardverski …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sklopovski — sklòpovskī prid. DEFINICIJA inform. koji se odnosi na sklopovlje [sklopovska oprema]; hardverski ETIMOLOGIJA vidi sklop …   Hrvatski jezični portal

  • multipleksor — mùltipleksor m DEFINICIJA inform. 1. hardverski sklop za biranje jednog izlaza iz više ulaza 2. uređaj za prenošenje različitih tokova podataka zajedničkom komunikacijskom linijom (u oba smjera) ETIMOLOGIJA vidi multipleksirati …   Hrvatski jezični portal

  • port — (izg. pȏrt) m DEFINICIJA inform. hardverski ili softverski ulazno izlazni međusklop za protok podataka [serijski port; paralelni port] ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

  • butati — bùtati dv. <prez. ām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA inform. žarg. 1. pokrenuti/pokretati računalo koje prvo pokreće hardverski (putem BIOS a), a potom softverski (programom command.com) dio inicijalizacije 2.… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.