glupirati

glupírati se nesvrš. <prez. glùpīrām se, pril. sad. -ajūći se, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi glup

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • glupírati se — nesvrš. 〈prez. glùpīrām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}gluparati se{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cirkusírati — (∅, se) nesvrš. 〈prez. cirkùsīrām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}izvoditi gluposti, praviti gluposti, biti neozbiljan 2. {{001f}}praviti budalu od sebe; glupirati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cirkusirati — cirkusírati (Ø, se) nesvrš. <prez. cirkùsīrām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. izvoditi gluposti, praviti gluposti, biti neozbiljan 2. (se) praviti budalu od sebe; glupirati se ETIMOLOGIJA vidi cirkus …   Hrvatski jezični portal

  • gluparati — glupàrati se nesvrš. <prez. ām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA pejor. praviti od sebe glupana nedoličnim postupcima (sredstvima jezika, npr. namjerno loše postavljenom artikulacijom glasova, iskrivljavanjem naglaska i sl.… …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.