fazometar


fazometar
fȁzometar m <G -tra, N mn -tri>
DEFINICIJA
1. tehn. sprava koja mjeri razlike u fazi dvije električne periodične pojave
2. pom. dio brodske navigacijske opreme, prijemnik kojim se određuje linija kretanja
ETIMOLOGIJA
v. faza + -metar

Hrvatski jezični portal. 2014.


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.