fazni


fazni
fȃznī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na fazu (2) i faze [fazni napon; fazni prostor]
SINTAGMA
fazni kut (pomak) fiz. razlika u fazi titranja dvaju titrajnih procesa jednake frekvencije
ETIMOLOGIJA
vidi faza

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • fȃznī — prid. koji se odnosi na fazu (2) i faze [∼ napon; ∼ prostor] ∆ {{001f}}∼ kut (pomak) fiz. razlika u fazi titranja dvaju titrajnih procesa jednake frekvencije …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Sector eléctrico en Colombia — Colombia: Sector Eléctrico Datos Cobertura Eléctrica(2005) 87% (total), 93% (urbana), 55% (rural); (América Latina promedio total en 2005: 94.6%) Continuidad del servicio n/a Capacidad i …   Wikipedia Español

  • пахать — I пахать пашу I, чеш. рaсhаti делать, учинять , диал. пасти скот , слвц. рaсhаt᾽ совершать, производить , польск. расhас копать , причинять зло . Гадательно сравнение с лат. рālа лопата, заступ (возм., из *pastlā), pastinum мотыга для вскапывания …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • glȁgol — m gram. vrsta riječi kojom se ob. označuje proces, djelovanje, zbivanje, stanje, promjena stanja itd. ∆ {{001f}}dvovidni ∼i glagoli koji su i svršeni i nesvršeni (telefonirati, ručati, vidjeti); fazni ∼i lingv. glagoli koji označuju različite… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klìnker — m tehn. 1. {{001f}}fazni proizvod u proizvodnji cementa 2. {{001f}}građ. obojena otporna keramika od vatrostalnih glina za fasade i kanale 3. {{001f}}pom. preklopni način postavljanja oplate čamaca (npr. čamci za spašavanje) ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vı̏šefāzan — vı̏šefāz|an prid. 〈odr. znī〉 koji ima više faza ∆ {{001f}}∼na struja naziv za više izmjeničnih struja koje su međusobno pomaknute za fazni kut; najčešće se koristi trofazna struja …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klinker — klìnker m DEFINICIJA tehn. 1. fazni proizvod u proizvodnji cementa 2. građ. obojena otporna keramika od vatrostalnih glina za fasade i kanale 3. pom. preklopni način postavljanja oplate čamaca (npr. čamci za spašavanje) ETIMOLOGIJA njem. Klinker …   Hrvatski jezični portal

  • višefazan — vȉšefāzan prid. <odr. znī> DEFINICIJA koji ima više faza SINTAGMA višefazna struja naziv za više izmjeničnih struja koje su međusobno pomaknute za fazni kut; najčešće se koristi trofazna struja ETIMOLOGIJA više + fazan …   Hrvatski jezični portal

  • glagol — glȁgol m DEFINICIJA gram. vrsta riječi kojom se ob. označuje proces, djelovanje, zbivanje, stanje, promjena stanja itd. SINTAGMA dvovidni glagoli glagoli koji su i svršeni i nesvršeni (telefonirati, ručati, vidjeti); fazni glagoli lingv. glagoli… …   Hrvatski jezični portal

  • fáza — e ž (á) 1. časovno sklenjen del nastajanja, razvoja česa z vsebinskimi značilnostmi v okviru celote, razvojna stopnja: prišlo je do kritične faze v gospodarstvu; današnja, sedanja faza družbenega razvoja; delo je v zadnji fazi; faza tehnološkega… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.