fažanski


fažanski
fàžānskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na Fažanu i Fažance
ETIMOLOGIJA
vidi Fažana

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • fàžānskī — prid. koji se odnosi na Fažanu i Fažance …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pijétao — m 〈G tla, N mn tli/ tlovi〉 1. {{001f}}zool. a. {{001f}}mužjak kokoši b. {{001f}}mužjak nekih drugih ptica iz skupine kokoši [fazanski ∼] 2. {{001f}}pren. razg. razdražljiv čovjek, svađalica 3. {{001f}}vjetrokaz na krovu ili na dimnjaku [limeni ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pı̏līć — pı̏līć1 m 〈G pı̏lića〉 dem. od pile [fazanski ∼i] pı̏līć2 m bot. biljka (Peplis portula) iz porodice Lythraceae; pilićnjak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pijetao — pijétao m <G tla, N mn tli/ tlovi> DEFINICIJA 1. zool. a. mužjak kokoši b. mužjak nekih drugih ptica iz skupine kokoši [fazanski pijetao] 2. pren. razg. razdražljiv čovjek, svađalica 3. vjetrokaz na krovu ili na dimnjaku [limeni pijetao];… …   Hrvatski jezični portal

  • pilić — pȉlīć1 m <G pȉlića> DEFINICIJA dem. od pile [fazanski pilići] ETIMOLOGIJA vidi pile …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.