folirati

folírati (Ø, koga, što, komu) nesvrš. <prez. fòlīrām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
žarg.
1. prikazivati stvari drugačijima; fulirati, izmišljati, lagati
2. udvarati (komu)
ETIMOLOGIJA
vidi fol [b] (I)[/b]

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • folírati — (fulírati) (∅, koga, što, komu) nesvrš. 〈prez. fòlīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 žarg. 1. {{001f}}prikazivati stvari drugačijima; lagati, izmišljati 2. {{001f}}udvarati (komu) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • folìrant — (folirȁnt) m (folìrantkinja, folìrantica ž) 〈G mn nātā〉 onaj koji folira, {{c=1}}usp. {{ref}}folirati (1){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fulírati — nesvrš., {{c=1}}v. {{ref}}folirati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fulirati — fulírati nesvrš. DEFINICIJA v. folirati …   Hrvatski jezični portal

  • folirant — folìrant (folirȁnt) m <G mn nātā> DEFINICIJA onaj koji folira, usp. folirati (1) ETIMOLOGIJA vidi fol [b] (I)[/b] …   Hrvatski jezični portal

  • isfolirati — isfolírati (što) svrš. <prez. isfòlīrām, pril. pr. āvši, prid. trp. isfòlīrān> DEFINICIJA žarg. 1. prikazati stvari drugačijima; slagati, izmisliti 2. odglumiti (osjećaje, stanja i sl.) ETIMOLOGIJA is + v. fol, folirati …   Hrvatski jezični portal

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.