-an


-an
-an, -ana
DEFINICIJA
kao drugi dio riječi 1. u pridjevskim posuđenicama označava određenu pripadnost ili svojstvo prvog dijela riječi [robustan; energičan; izdjelana]
2. kem. ob. označava spojeve zasićenih ugljikovodika
ETIMOLOGIJA
lat. -anus, -anum, -ana

Hrvatski jezični portal. 2014.


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.