geopolitički


geopolitički
geopolìtičkī prid.
DEFINICIJA
i koji se odnosi na geopolitiku i geopolitičare
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • geopolitički — geopolìtički pril. DEFINICIJA na geopolitički način, poput geopolitičara ETIMOLOGIJA vidi geopolitika …   Hrvatski jezični portal

  • geopolìtički — pril. zasnovano na geopolitici, kao geopolitičar, na način geopolitičara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • geopolìtičkī — prid. koji se odnosi na geopolitiku i geopolitičare …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Bàlkān — m 〈G Balkána〉 1. {{001f}}geogr. planinski masiv na SI Balkanskog poluotoka; Stara planina 2. {{001f}}(od 19. st.) geopolitički naziv za Balkanski poluotok, {{001f}}{{c=1}}v. 3. {{001f}}sve zemlje na Balkanskom poluotoku 4. {{001f}}a. {{001f}}pren …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòdrūčje — pòdrūčj|e sr 1. {{001f}}a. {{001f}}kraj, teritorij, oblast omeđena geografski [∼e Alpa]; geopolitički ili politički [∼e državnih granica] b. {{001f}}kraj u kojem je raširena kakva karakteristična pojava, zona, pojas čega [∼e monsuna; sušno ∼e; ∼e …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏nterēsnī — ı̏nterēsn|ī prid. koji se odnosi na interes, koji se zasniva na interesima ∆ {{001f}}∼a grupa sociol. više ljudi, kakav sloj, organizacija i sl. koji zajedno djeluju u javnosti, poslovnom ili političkom životu prvenstveno prema svojim zajedničkim …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Bliski istok — Blȉskī ìstok m DEFINICIJA geogr. geopolitički naziv za područje SI Afrike i JZ Azije; Levant …   Hrvatski jezični portal

  • Balkan — Bàlkān m <G Balkána> DEFINICIJA 1. geogr. planinski masiv na SI Balkanskog poluotoka; Stara planina 2. (od 19. st.) geopolitički naziv za Balkanski poluotok, v. 3. sve zemlje na Balkanskom poluotoku 4. a. pren. surova ili primitivna sredina …   Hrvatski jezični portal

  • područje — pòdrūčje sr DEFINICIJA 1. a. kraj, teritorij, oblast omeđena geografski [područje Alpa]; geopolitički ili politički [područje državnih granica] b. kraj u kojem je raširena kakva karakteristična pojava, zona, pojas čega [područje monsuna; sušno… …   Hrvatski jezični portal

  • interesni — ȉnterēsnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na interes, koji se zasniva na interesima SINTAGMA interesna grupa sociol. više ljudi, kakav sloj, organizacija i sl. koji zajedno djeluju u javnosti, poslovnom ili političkom životu prvenstveno prema… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.