drvara


drvara
dr̀vara ž
DEFINICIJA
stovarište drva (mjesto na kojem se ona prodaju namalo)
ETIMOLOGIJA
vidi drvo

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • MK-58 — Ohrid Охрид Ohri …   Deutsch Wikipedia

  • Ochrid — Ohrid Охрид Ohri …   Deutsch Wikipedia

  • Drvárčanin — m (Drvárčānka ž) 〈N mn Drvárčani〉 stanovnik Drvara …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Dr̀vār — m 〈G Drvára〉 gradić u Z Bosni …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dr̀vār — m 〈G drvára〉 1. {{001f}}trgovac drvom 2. {{001f}}onaj koji siječe i prodaje drva …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Drvarčanin — Drvárčanin m (Drvárčānka ž) <N mn Drvárčani> DEFINICIJA stanovnik Drvara ETIMOLOGIJA vidi Drvar …   Hrvatski jezični portal

  • drvar — dr̀vār m <G drvára> DEFINICIJA 1. trgovac drvom 2. onaj koji siječe i prodaje drva ETIMOLOGIJA vidi drvo …   Hrvatski jezični portal

  • Drvar — Dr̀vār m <G Drvára> DEFINICIJA gradić u Z Bosni, 6420 stan., mjesto neuspjelog njemačkog zračnog desanta na Vrhovni štab NOV a i POJ a gdje se nalazio J. B. Tito (25. 5. 1944) ONOMASTIKA v. drvo …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.