ekstrovertiranost


ekstrovertiranost
ekstrovèrtīrānōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
1. stanje onoga koji je ekstrovertiran
2. psih. karakterno svojstvo ekstrovertirane osobe; ekstroverzija
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ìzvanjskōst — ž ukupnost svojstava koja upućuju na vanjski dojam, pretežan utjecaj vanjskoga ili vanjštine, okrenutost na vanjštinu ili na vanjsko; ekstrovertiranost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ekstrovert — ekstròvert (ekstrovȅrt) m DEFINICIJA psih. onaj koji pokazuje povećanu ekstrovertiranost, opr. introvert ETIMOLOGIJA njem. Extrovert ≃ ekstra + lat. vertere: okretati …   Hrvatski jezični portal

  • izvanjskost — ìzvanjskōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA ukupnost svojstava koja upućuju na vanjski dojam, pretežan utjecaj vanjskoga ili vanjštine, okrenutost na vanjštinu ili na vanjsko; ekstrovertiranost ETIMOLOGIJA vidi izvan …   Hrvatski jezični portal

  • introvertiranost — introvèrtīranōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA psih. osobina i stanje onoga koji je zatvoren u sebe, onoga koji se ograđuje od dodira s okolinom; introverzija, opr. ekstrovertiranost ETIMOLOGIJA vidi introvertan …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.