dodvoriti


dodvoriti
dodvòriti se (kome) svrš. <prez. dòdvorīm se, pril. pr. -īvši se, prid. rad. dodvòrio se>
DEFINICIJA
laskanjem, ulagivanjem, ulizivanjem steći čiju naklonost ili zaštitu
ETIMOLOGIJA
do-1 + v. dvoriti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • dodvòriti se — (kome) svrš. 〈prez. dòdvorīm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. dodvòrio se〉 laskanjem, ulagivanjem, ulizivanjem steći čiju naklonost ili zaštitu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dodvoravati — dodvorávati se nesvrš. <prez. dodvòrāvām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. dodvoriti ETIMOLOGIJA vidi dodvoriti …   Hrvatski jezični portal

  • dodvorávati se — nesvrš. 〈prez. dodvòrāvām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}dodvoriti se{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prilízati se — (komu) svrš. 〈prez. prìlīžēm se, pril. pr. āvši se, prid. trp. prìlīzān〉 ulagivanjem uspjeti doći u čiju blizinu, u čiji domet utjecaja, dodvoriti se komu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ugúziti se — (komu) svrš. 〈prez. ùgūzīm se, pril. pr. īvši se, prid. rad. ugúzio se〉 pejor. dodvoriti se komu na nedostojan način, postići čiju naklonost ulagivanjem, uvući se u stražnjicu komu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùlaskati se — (komu) svrš. 〈prez. ām se, pril. pr. āvši se, prid. rad. ùlaskao se〉 uspjeti se približiti komu ili zbližiti se s kim pomoću laskanja; dodvoriti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùvūći — (što, se) svrš. 〈prez. uvúčem (se), pril. pr. ùvukāvši (se), aor. uvúkoh (se), prid. rad. ùvūkao (se), prid. trp. uvùčen〉 1. {{001f}}vukući unijeti, {{c=1}}usp. {{ref}}vući (1a){{/ref}} 2. {{001f}}(što) a. {{001f}}ugurati, utaknuti u uzak otvor… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kažolirati — kažolírati dv. <prez. kažòlīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. zast. (po)hvaliti koga na način koji mu je osobito drag; (po)laskati, umiljavati se, dodvoriti/dodvoravati se, ulagivati se ETIMOLOGIJA njem.… …   Hrvatski jezični portal

  • prilizati — prilízati se (komu) svrš. <prez. prìlīžēm se, pril. pr. āvši se, prid. trp. prìlīzān> DEFINICIJA ulagivanjem uspjeti doći u čiju blizinu, u čiji domet utjecaja, dodvoriti se komu ETIMOLOGIJA pri + v. lizati …   Hrvatski jezični portal

  • uvući — ùvūći (što, se) svrš. <prez. uvúčem, pril. pr. ùvukāvši, aor. uvúkoh, prid. rad. ùvūkao, prid. trp. uvùčen> DEFINICIJA 1. vukući unijeti, usp. vući (1) 2. (što) a. ugurati, utaknuti u uzak otvor ili između čega [uvući konac u iglu];… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.