blagoćudnik
blagòćudnīk m <N mn -īci>
DEFINICIJA
onaj koji je blage ćudi
ETIMOLOGIJA

Hrvatski jezični portal. 2014.