članski


članski
člȃnskī prid.
DEFINICIJA
koji se odnosi na članove i na članstvo [članska iskaznica]
ETIMOLOGIJA
vidi član

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • článski — a o prid. (ȃ) nanašajoč se na člane: članski sestanek; članski prispevki / članska izkaznica izkaznica, ki potrjuje, da je kdo član / tekmovanje v mladinski in članski konkurenci …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • člȃnskī — člȃnsk|ī prid. koji se odnosi na članove i na članstvo [∼a iskaznica] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šekel — šȅkel m DEFINICIJA 1. pov. a. kod antičkih semitskih naroda jedinica težine za srebro, mjera vrijednosti robe b. od 2. st. pr. Kr. srebrni novac, srebrnjak u Judeji c. porez za uzdržavanje jeruzalemskog hrama d. od kraja 19. st. članski doprinos… …   Hrvatski jezični portal

  • konkurénca — e ž (ẹ̑) 1. prizadevanje, da je z večjo kvaliteto blaga ali nižjo ceno izdelkov, z boljšimi storitvami kdo boljši kot nasprotnik, tekmovanje: med podjetjema se je začela konkurenca; priti do močne, ostre medsebojne konkurence / pritisk… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • mladínski — a o prid. (ȋ) nanašajoč se na mladince ali mladino: sodeluje pri mladinskem listu; mladinska radijska igra; mladinska knjižnica; imeti abonma v mladinskem gledališču / mladinski pevski zbor; javna mladinska oddaja / mladinski pesnik / mladinski… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.