akrodinija


akrodinija
akrodìnija ž
DEFINICIJA
pat. bolest rane dječje dobi obilježena bolovima i otokom prstiju na rukama i nogama, crvenilom obraza i vrška nosa, a ponekad i psihičkim poremećajima (neposluh, iritabilnost, zaostanak u razvoju)
ETIMOLOGIJA
nlat. acrodynia ≃ akro- + grč. odýnē: bol

Hrvatski jezični portal. 2014.


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.