stražnjica

strȁžnjica ž
DEFINICIJA
dio tijela na kojem se sjedi; zadnjica, rit, dupe
FRAZEOLOGIJA
bolje nego nogom u stražnjicu razg. dobro je i toliko (ob. o slaboj nagradi, zaradi ili plaći);
(pogoditi) imati... godina u stražnjici (dupetu, guzici) imati više godina ili biti u dobi koja obvezuje na ozbiljnost i odgovornost, a ponašati se nezrelo [ima trideset godina u stražnjici i još se bavi tim loptanjima];
kao prstom u stražnjicu promašiti na najgori način (kad se što radi, namjerava i sl.), jako pogriješiti nakon krzmanja, razmišljanja ili odlučivanja, promašiti, debelo promašiti;
neće ti (mu itd.) probušiti stražnjicu (u situaciji kad se tko boji da jelo nije dovoljno dobro, da bi moglo prisjesti i sl.), jedi, ne boj se!
ETIMOLOGIJA
vidi straga [b] (I)[/b]

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • gùzica — gùzic|a ž vulg. 1. {{001f}}dio tijela na kome se sjedi; stražnjica, rit, dupe, kanta 2. {{001f}}pejor. onaj koji je slaba karaktera; slabić, povodljivac [čuvati svoju ∼u ne htjeti se izložiti neprilikama ili opasnostima] 3. {{001f}}razg. dio… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dupe — dȕpe sr <G ta, N mn dupèta, G dupétā> DEFINICIJA vulg. 1. v. stražnjica 2. pren. loš karakter, beskičmenjak FRAZEOLOGIJA boli me dupe! baš me briga, to me se uopće ne tiče; da mi (ti, mu itd.) dupe vidi put (puta) putujem bez ozbiljna… …   Hrvatski jezični portal

  • guzica — gùzica ž DEFINICIJA vulg. 1. dio tijela na kome se sjedi; dupe, kanta, rit, stražnjica 2. pejor. onaj koji je slaba karaktera [čuvati svoju guzicu ne htjeti se izložiti neprilikama ili opasnostima]; povodljivac, slabić 3. razg. dio mijeha koji se …   Hrvatski jezični portal

  • dȕpe — sr 〈G ta, N mn dupèta, G dupétā〉 vulg. 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}stražnjica{{/ref}} 2. {{001f}}pren. loš karakter, beskičmenjak ⃞ {{001f}}boli me ∼! baš me briga, to me se uopće ne tiče; da mi (ti, mu itd.) ∼ vidi put (puta) putujem bez… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dèbeo — dèbe|o prid. 〈odr. dèbelī, komp. dȅbljī〉 1. {{001f}}koji je pretjerano težak, koji ima mnogo sala; ugojen, salast, opr. mršav, suh, tanak 2. {{001f}}a. {{001f}}koji je velike širine između dviju površina [∼o zid] b. {{001f}}koji ima velik… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • getríba — ž reg. 1. {{001f}}tehn. mehanizam za prijenos snage s pogonskog stroja 2. {{001f}}žarg. stražnjica (ob. ženska) ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gȕzivalcer — m žarg. podr. (ob. u šali) valcer koji se pleše u brzom tempu, s pokretima u bokovima, a nekad i s namjernim sudaranjem stražnjica (na pučkim zabavama, za razliku od salonskog valcera) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kánta — kánt|a ž 〈G mn ā/ ī〉 reg. 1. {{001f}}veća limena ili plastična posuda [∼a za vodu; ∼a za smeće], {{c=1}}usp. {{ref}}kofa{{/ref}}, v. {{ref}}hamper{{/ref}}, {{ref}}sić{{/ref}} 2. {{001f}}žarg. stražnjica, ob. ženska, većih dimenzija [stara ∼a,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mêso — sr 〈G mêsa〉 1. {{001f}}a. {{001f}}mišićno tkivo (između kože i kostiju) tijela čovjeka i životinja b. {{001f}}mišićno tkivo životinja kao hrana [mljeveno ∼] 2. {{001f}}mekani i sočni dijelovi voća (osim koštice i kore ili ljuske) ∆ {{001f}}debelo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • popríštiti se — svrš. 〈prez. pòprīštīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. pòprīšten/pòprīšćen〉 oprištaviti ⃞ {{001f}}guzica (stražnjica, dupe) će ti (mu itd.) se poprištiti dobit ćeš velike batine po stražnjici (prijetnja djeci) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.