darežljiv


darežljiv
darèžljiv prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji rado daje, opr. škrt
ETIMOLOGIJA
vidi dar

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • darèžljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji rado daje, opr. škrt …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • darežljív — a o prid., darežljívejši (ȋ í) ki rad daje: biti darežljiv; darežljiva žena / darežljiva jesen …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • blȃg — prid. 〈odr. ī, komp. blȁžī〉 1. {{001f}}koji je dobre naravi [∼ čovjek; ∼e naravi; ∼ pogled; ∼ izraz lica; ∼e ruke izdašan, darežljiv; ∼i Bože, uzv. izražava a. čuđenje b. zgražanje]; dobroćudan, mio, umjeren, ugodan 2. {{001f}}koji sadrži malo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • darèžljivōst — ž osobina onoga koji je darežljiv, opr. škrtost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dávati — (što, se) nesvrš. 〈prez. dȃjēm (se), pril. sad. ajūći/dájūći (se), imp. dáji (se), prid. trp. dȃvān, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što), {{c=1}}v. {{ref}}dati{{/ref}} 2. {{001f}}(se) posvećivati se komu ili čemu, žrtvovati se za koga ili što 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • galàntan — galànt|an prid. 〈odr. tnī〉 koji se odlikuje otmjenim ponašanjem uz darežljivost i širokogrudnost (bez ustezljivosti i škrtosti u materijalnim izdacima); otmjen, darežljiv, udvoran, uglađen ∆ {{001f}}∼ni stil glazb. glazbeni stil u razdoblju rane… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kavàlīr — m 〈G kavalíra〉 1. {{001f}}pov. zast. konjanik, vitez 2. {{001f}}zast. partner u plesu (u plesnoj školi) 3. {{001f}}a. {{001f}}onaj koji se odlikuje uglađenim ponašanjem prema ženskom društvu b. {{001f}}onaj koji se odlikuje velikodušnim i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȅsa — kȅs|a ž 〈G mn kêsā〉 reg. (+ srp.) 1. {{001f}}vrećica od papira, platna, plastike, kože i sl., služi za pogodniji prijenos sitnih potrepština 2. {{001f}}pren. ono što oblikom podsjeća na kesu ∆ {{001f}}∼a dukata pren. arh. novčanik ⃞ {{001f}}∼e… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lakòruk — prid. 〈odr. ī〉 knjiš. koji lako daje novac ili dobra iz ruke, pretjerano darežljiv [sirotinja je ∼a], opr. škrt …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅsebičan — prid. 〈odr. čnī〉 koji nije sebičan, koji se daje nesebično; požrtvovan, darežljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.