dapače


dapače
dapàče pril.
DEFINICIJA
za dodavanje onome što je rečeno (kad se rečeno prihvaća i pojačava) [[i]A: Je li dopušteno sjesti k vama za stol? B: dapače[/i] = ne samo da je dopušteno nego nam je i drago; samo izvolite, kako d]; štoviše, čaka ne
ETIMOLOGIJA
v. da + v. pak

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • dapàče — pril. za dodavanje onome što je rečeno (kad se rečeno prihvaća i pojačava); štoviše, čak [A: Je li dopušteno sjesti k vama za stol? B: ∼ = ne samo da je dopušteno nego nam je i drago; samo izvolite, kako da ne] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pàče — pril. (čest.) zast., {{c=1}}v. {{ref}}dapàče{{/ref}}, {{ref}}štòviše{{/ref}}, {{ref}}čȁk{{/ref}}, {{ref}}pa1(5){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čȁk — pril. (čest.) za isticanje i za dodavanje onome što je rečeno; dapače, štoviše ⃞ {{001f}}čak? pitanje u dijaloškoj situaciji na ono što je rekao sugovornik (u zn. zar, ma zar, zar toliko, zar tako mnogo, brzo, ljutito, sporo itd.) [∼ tako brzo?]; …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štòviše — pril. za isticanje visokog stupnja ili širine obuhvaćanjem čega, širine dopuštanja, pretpostavke [bio je ∼ dobro raspoložen]; čak, dapače, štaviše …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • štoviše — štòviše (štàviše) pril. DEFINICIJA za isticanje visokog stupnja ili širine obuhvaćanjem čega, širine dopuštanja, pretpostavke; čak, dapače [bio je štoviše dobro raspoložen] ETIMOLOGIJA v. što + v. visok, viši …   Hrvatski jezični portal

  • pače — pàče pril. (čest.) DEFINICIJA zast. pa i, usp. dapače, štoviše, čak ETIMOLOGIJA vidi pak …   Hrvatski jezični portal

  • čak — čȁk pril. (čest.) DEFINICIJA za isticanje i za dodavanje onome što je rečeno; dapače, štoviše FRAZEOLOGIJA čak? pitanje u dijaloškoj situaciji na ono što je rekao sugovornik u zn. zar, ma zar, zar toliko, zar tako (mnogo, brzo, ljutito, sporo itd …   Hrvatski jezični portal

  • altroche — (izg. altrokȇ) pril. DEFINICIJA reg. još i kako, i te kako, dapače, kud i kamo, (a) kamoli (u dijaloškoj situaciji na riječ sugovornika ili u vlastitom govoru u zn. pojačavanja rečenoga) [teška mi je jesen, altroche zima] ETIMOLOGIJA tal …   Hrvatski jezični portal

  • anci — ȃnci čest. DEFINICIJA reg. pače, da, dapače, opr. nianci ETIMOLOGIJA tal. anzi …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.