vlažnost


vlažnost
vlȁžnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
1. svojstvo ili stanje onoga što je vlažno
2. meteor. opći termin za različite mjere vlage u zraku
SINTAGMA
apsolutna vlažnost masa vodene pare u jedinici obujma vlažnog zraka, izražava se u g po m-3;
relativna vlažnost omjer stvarne količine vlage u zraku prema najviše mogućoj količini koju bi zrak mogao imati pri istoj temperaturi; izražava se u % (suh zrak 0%, zasićen zrak 100%);
specifična vlažnost masa vodene pare u jedinici mase vlažnog zraka; izražava se u g po kg vlažnog zraka
ETIMOLOGIJA
vidi vlaga

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • vlážnost — i ž (á) 1. lastnost vlažnega: vlažnost rok je lahko znak bolezni 2. vlaga: vlažnost se širi po ometu; opeka vpija vlažnost iz zemlje / te rastline uspevajo v krajih z zadostno zračno vlažnostjo ◊ meteor. absolutna vlažnost množina vodne pare na 1 …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kondicionírati — am nedov. in dov. (ȋ) knjiž. uravnavati temperaturo, vlažnost in menjavanje zraka v zaprtem prostoru; klimatizirati: kondicionirati dvorano ◊ les. kondicionirati les umetno uravnavati vlažnost lesa; tekst. kondicionirati vlakna ugotavljati… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Marko Mandić — (* 1974) ist ein slowenischer Schauspieler. Inhaltsverzeichnis 1 Biografie 1.1 Ausbildung und Theaterarbeit 1.2 Film und Fernsehkarriere 2 …   Deutsch Wikipedia

  • klimatizírati — am nedov. in dov. (ȋ) uravnavati temperaturo, vlažnost in menjavanje zraka v zaprtem prostoru: klimatizirati dvorano ♦ les. klimatizirati les umetno uravnavati vlažnost lesa klimatizíran a o: klimatizirani prostori; klimatiziran zrak; lokal je… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ВЛАЖНОСТЬ АБСОЛЮТНАЯ — содержание жидкости, отнесённое к единице массы сухой части материала (Болгарский язык; Български) абсолютна [обемна] влажност (Чешский язык; Čeština) objemová vlhkost (Немецкий язык; Deutsch) absolute Feuchtigkeit; absolute Feuchte;… …   Строительный словарь

  • ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ — степень насыщения воздуха водяным паром; определяется отношением количества водяного пара в единице объёма воздуха к количеству насыщенного пара при данной температуре в этом же объёме (Болгарский язык; Български) относителна влажност на въздуха… …   Строительный словарь

  • mokrìna — ž okolnosti i stanje u prirodi kad je sve mokro (poslije kiše i sl.); vlaga, vlažnost, mokroća …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȍčār — m 〈G mn mȍčārā〉 rij. 1. {{001f}}a. {{001f}}močvara b. {{001f}}baruština 2. {{001f}}vrlo vlažno vrijeme, opće stanje vrlo visoke vlage u zraku; mokrina, vlaga, vlažnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòlimetar — m 〈G tra, N mn tri〉 sprava, kombinacija termometra i higrometra, kojom se izravno mjeri relativna vlažnost i temperatura zraka …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȅlatīvan — rȅlatīv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji podrazumijeva neki odnos, koji je u odnosu, u vezi s drugim pojmovima i pojavama, ovisan o određenom uvjetu i okolnosti b. {{001f}}koji nema vrijednost sam po sebi, nego samo u odnosu na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.