vigilantan


vigilantan
vigilàntan prid. <odr. -tnī>
DEFINICIJA
knjiš. rij. koji je budan; pažljiv, oprezan
ETIMOLOGIJA
lat. vigilans ← vigilare: bdjeti, stražariti

Hrvatski jezični portal. 2014.