vijećati


vijećati
vijéćati (Ø) nesvrš. <prez. vijȇćām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. držati vijeće, razmatrati u vijeću, dogovarati se u vijeću, imati sastanak vijeća
2. ekspr. dugo raspravljati o nekom pitanju
ETIMOLOGIJA
vidi vijeće

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • vijéćati — (∅) nesvrš. 〈prez. vijêćām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}držati vijeće, razmatrati u vijeću, dogovarati se u vijeću, imati sastanak vijeća 2. {{001f}}ekspr. dugo raspravljati o nekom pitanju …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sáborovati — (∅) nesvrš. 〈prez. sáborujēm, pril. sad. sáborujūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}držati saborske sjednice; vijećati 2. {{001f}}držati zbor, sudjelovati na zboru; zborovati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sávjetovati — (koga, komu, se) dv. 〈prez. sávjetujēm (se), pril. sad. sávjetujūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(koga, komu) dati/davati savjete; svjetovati 2. {{001f}}(se) a. {{001f}}zajednički razmotriti nešto, raspravljati o nečemu,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vráta — vrát|a sr pl. tantum 〈G ā〉 1. {{001f}}otvor u zidu, na ogradi i sl. kroz koji se izlazi ili ulazi [ova/ta ∼a; dvokrilna ∼a; jednokrilna ∼a; višekrilna ∼a] 2. {{001f}}prolaz između strmih stijena u planinskom kraju, na rijeci, na moru 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • saborovati — sáborovati (Ø) nesvrš. <prez. sáborujēm, pril. sad. sáborujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. držati saborske sjednice; vijećati 2. držati zbor, sudjelovati na zboru; zborovati ETIMOLOGIJA vidi sabor …   Hrvatski jezični portal

  • savjetovati — sávjetovati dv. <prez. sávjetujēm, pril. sad. sávjetujūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga, komu) dati/davati savjete 2. (se) a. zajednički razmotriti nešto, raspravljati o nečemu, dogovarati se; vijećati b. tražiti savjet …   Hrvatski jezični portal

  • vrata — vráta sr pl. tantum <G ā> DEFINICIJA 1. otvor u zidu, na ogradi i sl. kroz koji se izlazi ili ulazi [ova/ta vrata; dvokrilna vrata; jednokrilna vrata; višekrilna vrata] 2. prolaz između strmih stijena u planinskom kraju, na rijeci, na moru… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.