vijati


vijati
vȉjati (Ø) nesvrš. <prez. vȉjēm, pril. sad. vȉjūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
urlati, urlikati, zavijati (vuk, pas) [vijati kao vuk zavijati poput vuka, jaukati od bolova i sl.]
ETIMOLOGIJA
vidi vijati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • víjati — nesvrš. 〈prez. vîjām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅) a. {{001f}}puhati (o vjetru) b. {{001f}}gusto padati (o snijegu) 2. {{001f}}a. {{001f}}(što) čistiti žito od pljeve b. {{001f}}(koga) tjerati, goniti, proganjati, svuda… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vijati — víjati nesvrš. <prez. vȋjām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (Ø) a. puhati (o vjetru) b. gusto padati (o snijegu) 2. a. (što) čistiti žito od pljeve b. (koga) tjerati, goniti, proganjati, svuda slijediti ETIMOLOGIJA ≃ v. viti …   Hrvatski jezični portal

  • vijalište — víjalīšte sr DEFINICIJA mjesto gdje se vije; gumno, usp. vijati (2a) ETIMOLOGIJA vidi vijati …   Hrvatski jezični portal

  • vijalište — vȉjalīšte sr DEFINICIJA mjesto gdje vuci viju, usp. vijati FRAZEOLOGIJA vučje vijalište 1. dosl. 2. pren. sredina u kojoj vladaju odnosi među ljudima kao među vukovima ETIMOLOGIJA vidi vijati …   Hrvatski jezični portal

  • vìtlati — (što, čime) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}okretati, obrtati, činiti da što leprša b. {{001f}}činiti da se štogod okreće uokrug ili bez određena smjera, kovitlati čime c. {{001f}}mahati, mlatarati čime d …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • víjalīšte — sr mjesto gdje se vije; gumno, {{c=1}}usp. {{ref}}víjati (2a){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zavíjati — (∅, se) nesvrš. 〈prez. zàvījām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}zaviti{{/ref}} 2. {{001f}}izbjegavati jasno izjašnjavanje; okolišati 3. {{001f}}otegnuto urlati, urlikati, vijati (o vuku, psu) 4. {{001f}}pejor …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zàvijati — svrš. 〈prez. zàvijām, pril. pr. āvši, prid. trp. zàvijān〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}početi vijati (snijeg, vjetar) b. {{001f}}pokriti, zasuti (o snijegu) 2. {{001f}}(∅) nanijeti smetove; napadati, nagomilati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùrlati — (∅) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}pejor. a. {{001f}}gromoglasno, prodorno vikati, pjevati b. {{001f}}derati se (u uzbuđenju, boli) c. {{001f}}izgovarati, pjevati i sl. pretjerano glasno, derući se 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ćùhtati — ćùhta|ti nesvrš. 〈prez. ćȕhtām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 arh. vijati se zrakom, vijoriti se [horugva ∼še; »korugva nam ∼« M. Marulić] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.