vijati


vijati
víjati nesvrš. <prez. vȋjām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje>
DEFINICIJA
1. (Ø) a. puhati (o vjetru) b. gusto padati (o snijegu)
2. a. (što) čistiti žito od pljeve b. (koga) tjerati, goniti, proganjati, svuda slijediti
ETIMOLOGIJA
v. viti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • vijati — vȉjati (Ø) nesvrš. <prez. vȉjēm, pril. sad. vȉjūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA urlati, urlikati, zavijati (vuk, pas) [vijati kao vuk zavijati poput vuka, jaukati od bolova i sl.] ETIMOLOGIJA vidi vijati …   Hrvatski jezični portal

  • víjati — nesvrš. 〈prez. vîjām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅) a. {{001f}}puhati (o vjetru) b. {{001f}}gusto padati (o snijegu) 2. {{001f}}a. {{001f}}(što) čistiti žito od pljeve b. {{001f}}(koga) tjerati, goniti, proganjati, svuda… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vijalište — víjalīšte sr DEFINICIJA mjesto gdje se vije; gumno, usp. vijati (2a) ETIMOLOGIJA vidi vijati …   Hrvatski jezični portal

  • vijalište — vȉjalīšte sr DEFINICIJA mjesto gdje vuci viju, usp. vijati FRAZEOLOGIJA vučje vijalište 1. dosl. 2. pren. sredina u kojoj vladaju odnosi među ljudima kao među vukovima ETIMOLOGIJA vidi vijati …   Hrvatski jezični portal

  • vìtlati — (što, čime) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}okretati, obrtati, činiti da što leprša b. {{001f}}činiti da se štogod okreće uokrug ili bez određena smjera, kovitlati čime c. {{001f}}mahati, mlatarati čime d …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • víjalīšte — sr mjesto gdje se vije; gumno, {{c=1}}usp. {{ref}}víjati (2a){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zavíjati — (∅, se) nesvrš. 〈prez. zàvījām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}zaviti{{/ref}} 2. {{001f}}izbjegavati jasno izjašnjavanje; okolišati 3. {{001f}}otegnuto urlati, urlikati, vijati (o vuku, psu) 4. {{001f}}pejor …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zàvijati — svrš. 〈prez. zàvijām, pril. pr. āvši, prid. trp. zàvijān〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}početi vijati (snijeg, vjetar) b. {{001f}}pokriti, zasuti (o snijegu) 2. {{001f}}(∅) nanijeti smetove; napadati, nagomilati se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùrlati — (∅) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}pejor. a. {{001f}}gromoglasno, prodorno vikati, pjevati b. {{001f}}derati se (u uzbuđenju, boli) c. {{001f}}izgovarati, pjevati i sl. pretjerano glasno, derući se 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ćùhtati — ćùhta|ti nesvrš. 〈prez. ćȕhtām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 arh. vijati se zrakom, vijoriti se [horugva ∼še; »korugva nam ∼« M. Marulić] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.