vijalište


vijalište
víjalīšte sr
DEFINICIJA
mjesto gdje se vije; gumno, usp. vijati (2a)
ETIMOLOGIJA
vidi vijati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • vijalište — vȉjalīšte sr DEFINICIJA mjesto gdje vuci viju, usp. vijati FRAZEOLOGIJA vučje vijalište 1. dosl. 2. pren. sredina u kojoj vladaju odnosi među ljudima kao među vukovima ETIMOLOGIJA vidi vijati …   Hrvatski jezični portal

  • víjalīšte — sr mjesto gdje se vije; gumno, {{c=1}}usp. {{ref}}víjati (2a){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.