vijača


vijača
vìjača ž
DEFINICIJA
1. lopata za vijanje žita
2. a. uže za preskakivanje s drvenim ili plastičnim ručkama b. meton. sport jedna od gimnastičkih disciplina u kojoj gimnastičari vježbaju s vijačom
ETIMOLOGIJA
vidi vijati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • vìjača — ž 1. {{001f}}lopata za vijanje žita 2. {{001f}}a. {{001f}}uže za preskakivanje s drvenim ili plastičnim ručkama b. {{001f}}meton. sport jedna od gimnastičkih disciplina u kojoj gimnastičari vježbaju s vijačom …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vijáča — e ž (á) nar. dolenjsko 1. vihar: sredi popoldneva se je začela huda vijača 2. naglica: saj ni potrebna taka vijača, bomo že naredili …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • vìjāč — m 〈G vijáča〉 onaj koji što vije (žito), onaj koji vije (vjetar) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vijač — vìjāč m <G vijáča> DEFINICIJA onaj koji što vije (žito), onaj koji vije (vjetar) ETIMOLOGIJA vidi vijati …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.