stadij

stȃdīj m
DEFINICIJA
1. pov. a. antičko grčko trkalište b. starogrčka mjera za dužinu (po dužini trkališta — 192 m)
2. razvojni stupanj nekog procesa; faza (bolesti i sl.)
ETIMOLOGIJA
lat. stadium ← grč. stádion: jedinica udaljenosti; trkalište

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • stȃdīj — m 1. {{001f}}pov. antičko grčko trkalište 2. {{001f}}pov. starogrčka mjera za dužinu (po dužini trkališta – 192 m) 3. {{001f}}razvojni stupanj nekog procesa; faza (bolesti i sl.) ✧ {{001f}}lat. ← grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stádij — a m (á) pri starih Grkih dolžinska mera, približno 200 m: tek na en stadij in štádij a m (á) navadno s prilastkom časovno sklenjen del nastajanja, razvoja česa, stopnja: preskočiti nekatere stadije v razvoju; odkriti bolezen v njenem začetnem… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • štadij — gl. stadij …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • cı̏sta — ž 〈G mn cîstā/ ī〉 1. {{001f}}pat. šupljina, patološka tvorevina ili posljedica anomalije u razvoju u tijelu, ispunjena kašastim ili tekućim sadržajem 2. {{001f}}biol. stadij mirovanja u životnom ciklusu parazitskih praživotinja ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fáza — ž 1. {{001f}}razvojni stupanj, razdoblje u procesu promjena, napretka ili nazatka čega, dio ciklusa; etapa [∼ rada; ∼ radnog procesa; ∼ bolesti] 2. {{001f}}fiz. a. {{001f}}homogeni dio nekog heterogenog sustava odvojen od drugih dijelova… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gràničan — grànič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji je na granici između dva određena stanja ili pojma (o mogućnostima ili svojstvima) [∼an slučaj; on je ∼an (između bistrine i gluposti)] 2. {{001f}}〈odr.〉 (ob. u složenim izrazima) a. {{001f}}koji se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klìmaks — m 〈G mn klı̏māksā〉 1. {{001f}}vrhunac nekog događanja [∼ političkog sukoba] 2. {{001f}}jez. knjiž. a. {{001f}}stilska figura koja se sastoji u gradiranju sve ekspresivnijih elemenata (izraza, slika) b. {{001f}}vrhunac dramske radnje 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lìčīnka — ž 〈D L nci, G mn ākā/ ī〉 zool. početni stadij u razvoju nižih životinja (gusjenica u leptira, punoglavac u žabu itd.); larva ✧ {{001f}}rus …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prijélom — m 1. {{001f}}med. lom, puknuće kostiju u trupu [∼ rebara]; ili u ekstremitetima [∼ ruke; ∼ noge] 2. {{001f}}pren. sudbonosni trenutak u toku zbivanja 3. {{001f}}u tiskarstvu stadij u izradi knjige kad se oblikuju stranice i arci [knjiga je u ∼u]… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prèdembrij — m biol. prvi razvojni stadij životinja i čovjeka koji još nema krvožilnog sustava; zanijetak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.