tiranosaur


tiranosaur
tiranosàur m
DEFINICIJA
zool. rod izumrlih gmazova (Tyrannosaurus), dinosaur iz kasnog razdoblja krede; najveći kopneni mesožder (dug 14 m)
ETIMOLOGIJA
nlat. tyrannosaurus ≃ grč. týrannos: vladar, v. tiranin + saȗros: gušter

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • tiranosàur — m zool. rod izumrlih gmazova (Tyrannosaurus), dinosaur iz kasnog razdoblja krede; najveći kopneni mesožder (dug 14 m) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.