stignuti


stignuti
stȉgnuti (stȉći) svrš. <prez. stȉgnēm, pril. pr. stȉgāvši, prid. rad. stȉgao/stȉgla ž>
DEFINICIJA
1. (Ø) doći na cilj kretanja; prispjeti
2. (koga, što) dostići, utrkujući se ili napredujući istim putem; sustići
3. (što) imati vremena za što [stignuti obaviti posao]; dospjeti
4. (koga) snaći koga, zadesiti koga [stigla ga nevolja], usp. stizati
FRAZEOLOGIJA
ne stignem (ništa) nemam vremena;
stigla ga (kletva, kazna) na njemu se ostvarila (kletva, kazna);
stigla ga Božja ruka dobio je zasluženu kaznu po Božjoj pravdi
ETIMOLOGIJA
prasl. *stigt'i (rus. -stigát', češ. stihnouti), lit. steigtis: požuriti se ≃ v. staza

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • stı̏ći — svrš., {{c=1}}v. {{ref}}stignuti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • utrkìvāč — m 〈G utrkiváča〉 onaj koji se utrkuje, onaj koji nastoji stignuti (kamo) što prije, onaj koji nastoji biti prvi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • varijácija — ž 1. {{001f}}jedna od dviju ili više pojavnosti istoga koje se ponavljaju ili izmjenjuju u okviru iste strukture (npr. u jeziku oblici riječi stignuti i stići); jedna od preinaka, rezultat preinačivanja; promjena, različitost 2. {{001f}}glazb.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sustignuti — sùstignuti (koga, što) svrš. <prez. sùstignēm, pril. pr. ūvši, imp. sùstigni, prid. rad. sùstignuo/sùstigao> DEFINICIJA dostići koga, krećući se u istom smjeru (većom brzinom od onoga kojeg se dostiže); sustići ETIMOLOGIJA su + v. stignuti …   Hrvatski jezični portal

  • stizati — stȉzati (Ø) nesvrš. <prez. stȉžēm, imp. stȉži, pril. sad. stȉžūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. stići ETIMOLOGIJA vidi stignuti …   Hrvatski jezični portal

  • stići — stȉći svrš. DEFINICIJA v. stignuti …   Hrvatski jezični portal

  • prestignuti — prèstignuti (prèstići) (koga, što) svrš. <prez. prèstignēm, pril. pr. ūvši, prid. trp. prèstignūt> DEFINICIJA 1. a. krećući se, žureći ili utrkujući se naći se ispred koga; preteći b. učiniti što brže od drugoga; preduhitriti, preteći 2.… …   Hrvatski jezični portal

  • postići — pòstići (postignuti) (što) svrš. <prez. pòstignēm, pril. pr. pòstigāvši, imp. pòstigni, prid. rad. pòstigao> DEFINICIJA 1. doći do čega uz trud, dobiti ono za čim se težilo [postići uspjeh] 2. steći kakav stupanj razvoja, veličine, brzine i …   Hrvatski jezični portal

  • pristignuti — prìstignuti (prìstići) (Ø) svrš. <prez. nēm, pril. pr. ūvši, prid. rad. prìstigao> DEFINICIJA prispjeti na vrijeme do kakvog mjesta; doći, stići ETIMOLOGIJA pri + v. stignuti …   Hrvatski jezični portal

  • utrkivač — utrkìvāč m <G utrkiváča> DEFINICIJA onaj koji se utrkuje, onaj koji nastoji stignuti (kamo) što prije, onaj koji nastoji biti prvi ETIMOLOGIJA vidi utrčati …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.