treperiti


treperiti
trepèriti (Ø) nesvrš. <prez. -īm, pril. sad. -rēći, gl. im. -rēnje>
DEFINICIJA
1. isprekidano svijetliti [svjetlo treperi]
2. podrhtavati, drhtati, treptati, trepetati, titrati [tijelo mi treperi]
3. vijoriti se (o platnu na vjetru)
4. polijetati mašući brzo i kratko krilima
ETIMOLOGIJA
vidi treptati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • trepèriti — trepèri|ti (∅) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. rēći, gl. im. rēnje〉 1. {{001f}}isprekidano svijetliti [svjetlo ∼; »Trepere zvijezde u visini,/I njihov sjaj me sretnim čini« D. Cesarić] 2. {{001f}}podrhtavati, drhtati, treptati, trepetati, titrati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zatreperiti — zatrepèriti (Ø) svrš. <prez. zatrèperīm, pril. pr. īvši, prid. rad. zatrepèrio> DEFINICIJA 1. početi treperiti 2. nakratko ili jednokratno se pojaviti trepereći [zvijezda je zatreperila] ETIMOLOGIJA za + v. treperiti …   Hrvatski jezični portal

  • ustreperiti — ustrepèriti (Ø) svrš. <prez. ustrepèrīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ustrèperen> DEFINICIJA početi naglo treperiti ETIMOLOGIJA uz + v. treptati, treperiti …   Hrvatski jezični portal

  • dr̀htati — (dr̀htjeti) nesvrš. 〈prez. dȑšćēm/dr̀htīm, imp. dr̀šći/dr̀hti, pril. sad. dȑšćūći/dr̀htēći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅) lagano se tresti od hladnoće, od uzbuđenja; treperiti (o lišću) [sav drhtim a. (od hladnoće, groznice) b. pren. (od… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • palùcati — (∅, čime) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}brzo izbacivati i uvlačiti jezik [zmija paluca jezikom] 2. {{001f}}a. {{001f}}puštati plamen na mahove, plamsati b. {{001f}}svjetlucati, treperiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trepètati — (∅) nesvrš. 〈prez. trèpećēm, pril. sad. trèpećūći, gl. im. ānje〉 treperiti, treptati, titrati, podrhtavati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tı̏trati — (∅, se) nesvrš. 〈prez. ām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(∅) a. {{001f}}treperiti [svjetlo titra] b. {{001f}}treptati 2. {{001f}}(se s kim) izvrgavati koga svojim hirovima, vući za nos …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ustrepèriti — (∅) svrš. 〈prez. ustrepèrīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ustrèperen〉 početi naglo treperiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vibrírati — (∅) nesvrš. 〈prez. vìbrīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 titrati, treperiti ✧ {{001f}}njem. ← lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zatrepèriti — zatrepèri|ti (∅) svrš. 〈prez. zatrèperīm, pril. pr. īvši, prid. rad. zatrepèrio〉 1. {{001f}}početi treperiti 2. {{001f}}nakratko ili jednokratno se pojaviti trepereći [zvijezda je ∼la] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.