trigonometrija


trigonometrija
trigonomètrija ž
DEFINICIJA
mat. dio geometrije u kojem se metrički odnosi između stranica i kutova trokuta izražavaju pomoću trigonometrijskih (cirkularnih) funkcija [ravninska trigonometrija; sferna trigonometrija]
ETIMOLOGIJA
v. trigon + -metrija

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • trigonomètrija — ž mat. dio geometrije u kojem se metrički odnosi između stranica i kutova trokuta izražavaju pomoću trigonometrijskih funkcija [ravninska ∼; sferna ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • trigonometrija — trigonomètrija dkt. Trigonomètrijos uždaviniai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • trigonometríja — e ž (ȋ) mat. geometrija, ki se ukvarja z razmerji med stranicami in koti trikotnika: učbenik trigonometrije; uporaba trigonometrije v geodeziji / ravninska, sferna trigonometrija …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • trigonometrija — trigonomètrija sf. (1) DŽ, NdŽ, KŽ, TŽŽ; L, LL257, Rtr, Z.Žem mat. matematikos šaka, nagrinėjanti trikampio kampų ir kraštinių sąryšius …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sferni — sfȇrnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na sferu SINTAGMA sferna aberacija fiz. pojava koja nastaje zbog različitog položaja sjecišta zraka koje prolaze rubom, odnosno sredinom leće ili zrcala; sferna astronomija disciplina koja proučava prividna… …   Hrvatski jezični portal

  • trigonometrijski — trigonomètrījskī prid. DEFINICIJA koji pripada, koji se odnosi na trigonometriju SINTAGMA trigonometrijske funkcije mat. klasa elementarnih funkcija koja obuhvaća funkcije sinus (sin), kosinus (cos), tangens (tan ili tg), kotangens (cot ili ctg) …   Hrvatski jezični portal

  • trigonometar — trigonomètar m <G tra, N mn tri> DEFINICIJA točka na terenu dobivena postupkom triangulacije; osnova je svakog geodetskog mjerenja ETIMOLOGIJA vidi trigonometrija …   Hrvatski jezični portal

  • cirkularni — cȉrkulārnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na cirkular, koji cirkulira SINTAGMA cirkularna pila tehn. priključna pneumatska alatka ili stroj s vlastitim pogonom za sječu i obradu drveta; cirkularna psihoza pat. teška psihička bolest s ritmičnim… …   Hrvatski jezični portal

  • plokšminis — plokšmìnis, ė adj. (2) → plokšmė: 1. Plokšminis tranzistorius SkŽ321. 2. Plokšminė trigonometrija Mš. Plokšminis kampas Z.Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trigonometrinis — trigonomètrinis, ė adj. (1) NdŽ susijęs su trigonometrija: Trigonomètrinės funkcijos DŽ. Trigonometriniai uždaviniai, dydžiai Z.Žem …   Dictionary of the Lithuanian Language


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.