umotati


umotati
umòtati (što, se) svrš. <prez. -ām, pril. pr. -āvši, prid. trp. ȕmotān>
DEFINICIJA
obàviti, zaviti sa svih strana; uviti (se)
ETIMOLOGIJA
u- + v. motati

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • umòtati — (što, se) svrš. 〈prez. ām (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ‹motān〉 obàviti, zaviti sa svih strana; uviti (se) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • umatati — umátati (što, se) nesvrš. <prez. ùmātām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. umotati ETIMOLOGIJA vidi umotati …   Hrvatski jezični portal

  • umotavati — umotávati nesvrš. <prez. umòtāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. umotati ETIMOLOGIJA vidi umotati …   Hrvatski jezični portal

  • umotávati — nesvrš. 〈prez. umòtāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}umotati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • umátati — (što, se) nesvrš. 〈prez. ùmātām (se), pril. sad. ajūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}umotati{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • eksplicirati — eksplicírati (što) dv. <prez. eksplìcīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. eksplìcīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. objasniti/objašnjavati, (pro)tumačiti 2. razložiti/razlagati, razviti/razvijati [eksplicirati znanstvenu… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.