ukupno


ukupno
ùkupno pril.
DEFINICIJA
1. zajedno, skupa, svega [na put ide ukupno 20 ljudi]
2. u općim crtama, u cjelini bez pojedinosti [ukupno uzevši kad se sve zbroji; kad se sve uzme u obzir, sve u svemu]
ETIMOLOGIJA
vidi ukupan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ùkupno — pril. 1. {{001f}}zajedno, skupa, svega [na put ide ∼ 20 ljudi] 2. {{001f}}u općim crtama, u cjelini bez pojedinosti [∼ uzevši kad se sve zbroji; kad se sve uzme u obzir, sve u svemu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • brigada — brigáda ž DEFINICIJA 1. vojn. viša taktička vojna jedinica združenih rodova kopnene vojske, obično se sastoji od 2 5 bojni, bataljuna ili diviziona 2. općenito, organizirana cjelina čega SINTAGMA brigada mornaričkog pješaštva pom. vojn. viša… …   Hrvatski jezični portal

  • Rudo — Infobox Settlement settlement type = subdivision type = Country subdivision name =Bosnia and Herzegovinasubdivision type1 = subdivision name1 = subdivision type2 = subdivision name2 = timezone=CET utc offset=+1 timezone DST = CEST utc offset DST …   Wikipedia

  • Široki Brijeg — Bandera …   Wikipedia Español

  • СРОК ДИРЕКТИВНЫЙ — календарный срок, установленный высшим органом управления для начала и окончания работ полностью и по этапам (Болгарский язык; Български) директивен срок (Чешский язык; Čeština) stanovená [předepsaná] lhůta; předepsaný termín (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

  • Split, Croatia — Split   City   City of Split Grad Split Some images of Split and its landmarks …   Wikipedia

  • Kùrān — (Kòrān) (tur. Kùr’ān) m 〈G Kurána〉 rel. sveta knjiga islama; riječi Božje prenijete Muhamedu posredovanjem anđela Đibrila (Gabrijela), prihvaćene kao osnova islamskog prava, kulture, politike i književnosti; sadrži 114 sura (poglavlja)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • desetèri — (dȅseteri, desetòri) (desetère ž, desetèra sr) prid. br. (u zn. deset) kojih parova ili skupova ima ukupno deset …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • devedesetèri — (devedèseteri, devedesetòri) (devedesetère ž, devedesetèra sr) prid. br. (u zn. devedeset) kojih parova ili skupova ima ukupno devedeset …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • devetnaestèri — (devètnaesteri, devetnaestòri) (devetnaestère ž, devetnaestèra sr) prid. br. (u zn. devetnaest) kojih parova ili skupova ima ukupno devetnaest …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.