ukupnost


ukupnost
ùkupnōst ž <G -osti, I -osti/-ošću>
DEFINICIJA
svojstvo i stanje onoga što je ukupno; cjelina
ETIMOLOGIJA
vidi ukupan

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ùkupnōst — ž svojstvo i stanje onoga što je ukupno; cjelina …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kultúra — kultúr|a ž 1. {{001f}}ukupnost materijalnih i duhovnih dobara, etičkih i društvenih vrijednosti, što ih je stvorilo čovječanstvo 2. {{001f}}ukupnost duhovne, moralne, društvene i proizvodne djelatnosti jednog društva ili epohe [Mikenska ∼a; ∼a… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • právo — práv|o sr 1. {{001f}}a. {{001f}}ukupnost državnih i međunarodnih pravila koja uređuju životne odnose među ljudima i prema zajednici b. {{001f}}ono što pripada pravnoj osobi po odredbama pravnih propisa 2. {{001f}}ukupnost zakona i propisa koji se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • príroda — prírod|a ž 1. {{001f}}ukupnost materijalnog svijeta, svemir i sile koje u njemu djeluju, sve postojeće po sebi bez čovjekova rada 2. {{001f}}ukupnost klimatskih uvjeta s biljnim pokrovom i plodnošću [pitoma ∼a]; krajina 3. {{001f}}kraj izvan… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rázlučnica — ž crta ili zamišljena ukupnost pojedinosti po kojima se što luči od drugoga, ukupnost razlika, linija razdvajanja, granica koja dijeli ukupnost svojstava jednog pojma od ukupnosti svojstava drugoga pojma …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • àgrār — m 〈G agrára〉 1. {{001f}}ukupnost odnosa zemlje kao posjeda i predmeta obrađivanja, ukupnost odnosa u poljoprivredi, ukupnost odnosa u poljodjelstvu 2. {{001f}}poljodjelsko zemljište …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • òbred — m 1. {{001f}}rel. a. {{001f}}ukupnost bogoštovnih čina u monoteističkim vjerama [kršćanski: rimokatolički, grkokatolički, pravoslavni, adventistički ∼ itd.; islamski ∼] b. {{001f}}ukupnost čina koji uspostavljaju odnos s višim bićem ili bićima… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razlučnica — rázlučnica ž DEFINICIJA crta ili zamišljena ukupnost pojedinosti po kojima se što luči od drugoga, ukupnost razlika, linija razdvajanja, granica koja dijeli ukupnost svojstava jednog pojma od ukupnosti svojstava drugoga pojma ETIMOLOGIJA vidi… …   Hrvatski jezični portal

  • obred — òbred m DEFINICIJA 1. rel. a. ukupnost bogoštovnih čina u monoteističkim vjerama [kršćanski: rimokatolički, grkokatolički, pravoslavni, adventistički obred itd.; islamski obred] b. ukupnost čina koji uspostavljaju odnos s višim bićem ili bićima… …   Hrvatski jezični portal

  • kultura — kultúra ž DEFINICIJA 1. ukupnost materijalnih i duhovnih dobara, etičkih i društvenih vrijednosti, što ih je stvorilo čovječanstvo 2. ukupnost duhovne, moralne, društvene i proizvodne djelatnosti jednog društva ili epohe [Mikenska kultura;… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.