upravnica


upravnica
ùprāvnica ž
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi uprava

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • uprávnica — e ž (ȃ) ženska oblika od upravnik: nastaviti novo upravnico; upravnica pošte …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ùprāvnīk — m (ùprāvnica ž) 〈N mn īci〉, {{c=1}}v. {{ref}}upravitelj{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gostílničarka — e ž (ȋ) lastnica ali upravnica gostilne: gostilničarka jim je sama postregla …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • izmodríti — ím tudi zmodríti ím dov., izmódril tudi zmódril (ȋ í) 1. ekspr. povzročiti, da kdo postane bolj moder, preudaren: izkušnja, nesreča človeka izmodri; se bo že izmodril; brezoseb. dosti sem pretrpel zaradi svoje zaupljivosti, pa me še ni izmodrilo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • krčmaríca — e ž (í) lastnica ali upravnica krčme: debela krčmarica // ekspr. gostilničarka …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.