upraviti


upraviti
ùpraviti svrš. <prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. trp. ùpravljen>
DEFINICIJA
1. (koga, što) a. poslati, uputiti b. pokazati put c. obratiti se kome riječima itd.
2. (se) uputiti se u nekom smjeru; usmjeriti se
ETIMOLOGIJA
vidi uprava

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ùpraviti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ùpravljen〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}poslati, uputiti b. {{001f}}pokazati put c. {{001f}}obratiti se kome riječima itd. 2. {{001f}}(se) uputiti se u nekom smjeru;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fokusírati — (koga, što) dv. 〈prez. fokùsīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}upraviti fokus na što, izložiti djelovanju zraka u fokusu (npr. pomoću leće nešto zapaliti) 2. {{001f}}pren. staviti što u žarište interesa, u središte… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fokusirati — fokusírati (koga, što) dv. <prez. fokùsīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. upraviti/upravljati fokus na što, izložiti/izlagati djelovanju zraka u fokusu (npr. pomoću leće nešto zapaliti) 2. pren.… …   Hrvatski jezični portal

  • dòkačiti — dòkači|ti svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. dòkačen〉 1. {{001f}}(što) dohvatiti kukom ili sličnim pomagalom 2. {{001f}}(koga) pren. pogoditi ili uzeti koga kao metu u verbalnom ili drugačijem obračunu, upraviti riječi kritike na koga [i …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȍbati — (koga) dv. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 sport upraviti/upravljati loptu ili lopticu (u nogometu, tenisu itd.) tako da se protivnik prebaci, tako da mu lopta padne iza leđa; lobovati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nabáciti — (što) svrš. 〈prez. nàbācīm, pril. pr. īvši, prid. trp. nàbāčen〉 1. {{001f}}a. {{001f}}baciti povrh čega, na što b. {{001f}}baciti na gomilu, hrpu 2. {{001f}}pren. u općim crtama izložiti neku misao ili prijedlog 3. {{001f}}(komu, što) dodati kome …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • namijéniti — (što) svrš. 〈prez. nàmijēnīm, pril. pr. īvši, imp. namijéni, prid. trp. nàmijēnjen〉 1. {{001f}}pripremiti za što, odrediti svrhu čemu [∼ svinju za klanje] 2. {{001f}}(što komu) upraviti kome, odrediti da bude njegovo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odvrátiti — svrš. 〈prez. òdvrātīm, pril. pr. īvši, prid. trp. òdvrāćen〉 1. {{001f}}(∅) odgovoriti na isti način (po tonu ili sadržaju) 2. {{001f}}(koga od čega) postići da tko nešto ne učini, odgovoriti koga od čega 3. {{001f}}(što) upraviti na drugu stranu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • okrénuti — (što, koga, se) svrš. 〈prez. òkrēnēm (se), pril. pr. ūvši (se), imp. okréni (se), prid. trp. òkrēnūt〉 1. {{001f}}a. {{001f}}pomicanjem čega oko osi promijeniti mu položaj [∼ ključ u bravi; ∼ glavu] b. {{001f}}usmjeriti nešto prema nečem 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • priklòniti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. prìklonīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. prìklonjen〉 1. {{001f}}(što) savijajući, sagibajući dio tijela upraviti prema dolje, nagnuti [∼ leđa] 2. {{001f}}(koga) a. {{001f}}pridobiti, privući na čiju stranu b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.