upozoriti


upozoriti
upozòriti (koga) svrš. <prez. upòzorīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. upòzoren, gl. im. upozorénje>
DEFINICIJA
1. (koga na što) skrenuti čiju pozornost, reći mu da je važno
2. (koga) reći kome da pazi (s obzirom na posljedice); opomenuti
ETIMOLOGIJA
u- + v. pozor

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • upozòriti — (koga) svrš. 〈prez. upòzorīm, pril. pr. īvši, prid. trp. upòzoren, gl. im. upozorénje〉 1. {{001f}}(koga na što) skrenuti čiju pozornost, reći mu da je važno 2. {{001f}}(koga) reći kome da pazi (s obzirom na posljedice); opomenuti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • upozoravati — upozorávati (koga) nesvrš. <prez. upozòrāvām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. upozoriti ETIMOLOGIJA vidi upozoriti …   Hrvatski jezični portal

  • upozorenje — upozorénje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. upozoriti 2. skretanje pozornosti komu na što [ozbiljno upozorenje; shvatiti upozorenje]; opomena ETIMOLOGIJA vidi upozoriti …   Hrvatski jezični portal

  • gláva — gláv|a ž 〈A glȃvu, N mn glȃve〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}dio tijela čovjeka i viših životinja koji sadrži mozak, usta i osjetilne organe b. {{001f}}gornji dio neke strukture ili organa [∼a gušterače] 2. {{001f}}taj dio tijela kao sjedište uma,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izdèrati — (što, se) svrš. 〈prez. ìzderēm (se), pril. pr. āvši (se), imp. izdèri (se), prid. trp. ı̏zderān〉 1. {{001f}}(što) upotrebom dovesti u stanje istrošenosti; izrabiti [∼ cipele], {{c=1}}usp. {{ref}}derati (2){{/ref}} 2. {{001f}}(se) a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nòga — nòg|a ž 〈D L nòzi, A nȍgu, N mn nȍge, G nȍgū/nógā reg. knjiš.〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}ud čovjeka i životinja kojim se hoda b. {{001f}}dio toga od prstiju do gležnja [ima veliku ∼u; ima ∼u broj 39] 2. {{001f}}pren. dio na kojem neki… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȑst — m 〈G mn pr̀stī/pr̀stijū/pȓstā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}anat. jedan od pet pokretnih završetaka ruke ili noge čovjeka [mali ∼; srednji ∼; dobiti po ∼ima; udariti po ∼ima; upirati ∼om] b. {{001f}}meton. dio rukavice koji se navlači na prst ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rúka — rúk|a ž 〈D L rúci, N mn rȗke, G r‹kū/ ā razg.〉 1. {{001f}}anat. a. {{001f}}jedan od gornjih udova ljudskog tijela od ramena do vrhova prstiju [lijeva ∼a; desna ∼a] b. {{001f}}šaka (od zglavka do prstiju) [baciti ispod ∼e, sport u boćanju baciti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • signalizírati — (∅, što) dv. 〈prez. signalìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}dati/davati, odašiljati signale 2. {{001f}}komunicirati ili dojaviti/dojavljivati signalima 3. {{001f}}razg. upozoriti/upozoravati na što …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ukázati — (na što, se) svrš. 〈prez. ùkāžēm (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. ùkāzān〉 1. {{001f}}(na što) upozoriti na što u obliku savjeta, opomene, kritike i sl. [∼ prstom na koga označiti koga kao loš primjer] 2. {{001f}}(se) pokazati se, pojaviti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.