upozorenje


upozorenje
upozorénje sr
DEFINICIJA
1. <gl. im.>, v. upozoriti
2. skretanje pozornosti komu na što [ozbiljno upozorenje; shvatiti upozorenje]; opomena
ETIMOLOGIJA
vidi upozoriti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • upozorénje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}upozoriti{{/ref}} 2. {{001f}}skretanje pozornosti komu na što [ozbiljno ∼; shvatiti ∼]; opomena …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sìgnāl — m 〈G signála〉 1. {{001f}}znak koji služi da bi se dojavila poruka ili upozorenje [crvena krpa predstavljat će ∼ za upozorenje] 2. {{001f}}stvar, znak i sl. koji ukazuje da će se nešto početi događati [dim iz vulkana je ∼ moguće erupcije] 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • signal — sìgnāl m <G signála> DEFINICIJA 1. znak koji služi da bi se dojavila poruka ili upozorenje [crvena krpa predstavljat će signal za upozorenje] 2. stvar, znak i sl. koji ukazuje da će se nešto početi događati [dim iz vulkana je signal moguće… …   Hrvatski jezični portal

  • Bôg — (bôg) m 〈V Bȍže, N mn bògovi/bȍzi jez. knjiž.〉 1. {{001f}}rel. a. {{001f}}stvoritelj ukupnog materijalnog i duhovnog svijeta b. {{001f}}gospodar prirode ili dijela prirode i dijela duhovnog svijeta (Perun, Mars) 2. {{001f}}pren. razg. moćna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cr̀veno — sr 1. {{001f}}crvena boja 2. {{001f}}pren. opasnost, zabrana, upozorenje [kazaljka je došla u ∼; proći kroz ∼; biti u crvenom biti u negativnom saldu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • glȅ — glȅ1 (glȅ glȅ) uzv. izražava doživljavanje čega neobičnog ili blago čuđenje [∼ ti to; ∼ ti njega; ∼ sad ovo (izrazi služe i kao umetnuti dijelovi u tekst kao upozorenje na ono što slijedi)] glȅ2 (glȅ glȅ) riječca 1. {{001f}}imp. koji poziva …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kačàmak — m 〈N mn aci〉 reg., {{c=1}}v. {{ref}}palenta{{/ref}} ⃞ {{001f}}(nemoj) kao ∼, (nemoj) kao s ∼om nemoj tako rastrošno, prištedi malo (ob. kao upozorenje ili kao poredba da se previše troši materijal, da se što razbacuje kad se radi kakav posao, npr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • njȅga — njȅga1 zam., {{c=1}}v. {{ref}}on{{/ref}} ⃞ {{001f}}A. vidi ti ∼! (u situaciji) gle, gle!, pazi, pazi! (iznenađenje ili upozorenje na čiji postupak ili na ono što je rekao) imperativ glagola (ob. pusti, ostavi) + i ∼ (u dijaloškoj situaciji na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍprēz — m 1. {{001f}}a. {{001f}}nastojanje da se izbjegne opasnost; budnost, pozornost, pomnja b. {{001f}}uzdržljivost u iznošenju mišljenja i donošenju odluka [zbog ∼a; na ∼u]; smotrenost 2. {{001f}}upozorenje da se bude smotren [brzina, ali ∼] ⃞… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȁziti — pȁzi|ti (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. īm (se), pril. sad. zēći (se), prid. trp. pažen, gl. im. pȁžēnje〉 1. {{001f}}(na koga, na što) a. {{001f}}pratiti pogledom; gledati [∼ti kroz prozor] b. {{001f}}biti usredotočen, koncentrirati se gledajući …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.