upraviteljica


upraviteljica
upravitèljica ž
DEFINICIJA
ETIMOLOGIJA
vidi uprava

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • upravíteljica — e ž (ȋ) ženska oblika od upravitelj: upraviteljica sklada / šolska upraviteljica šolska ravnateljica …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • upràvitelj — m (upravitèljica ž) 1. {{001f}}onaj tko upravlja (ob. ustanovom); ravnatelj, direktor 2. {{001f}}onaj koji upravlja imanjem [∼ imanja]; upravnik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • težákinja — e ž (á) delavka, ki navadno priložnostno opravlja težka, nekvalificirana dela: bila je hkrati upraviteljica in težakinja // najeta kmetijska delavka, plačana na dan; dninarica: najeti težakinje; bajtarska težakinja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.