upravitelj


upravitelj
upràvitelj m
DEFINICIJA
1. onaj tko upravlja (ob. ustanovom); ravnatelj, direktor
2. onaj koji upravlja imanjem [upravitelj imanja]
ETIMOLOGIJA
vidi uprava

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • upràvitelj — m (upravitèljica ž) 1. {{001f}}onaj tko upravlja (ob. ustanovom); ravnatelj, direktor 2. {{001f}}onaj koji upravlja imanjem [∼ imanja]; upravnik …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • upravítelj — a m (ȋ) kdor kaj upravlja: postati upravitelj; imenovati upravitelja; upravitelj zgradbe / upravitelj sklada / šolski upravitelj šolski ravnatelj; upravitelj pošte upravnik pošte; upravitelj v Judeji pri starih Rimljanih cesarjev namestnik v… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • rektor — rȅktor m DEFINICIJA 1. pov. u starom Rimu upravitelj (ob. u vezama riječi) 2. pov. (rektur, rehtur) u srednjem vijeku u hrv. primorskim gradovima (i drugdje u Europi) odgovorna osoba na različitim mjestima u crkvenoj i svjetovnoj hijerarhiji 3.… …   Hrvatski jezični portal

  • kapètān — m 〈G kapetána〉 1. {{001f}}pov. upravitelj, starješina grada ili neke teritorijalne jedinice 2. {{001f}}a. {{001f}}zapovjednik broda ili aviona b. {{001f}}upravitelj luke 3. {{001f}}sport vođa momčadi; kapiten 4. {{001f}}a. {{001f}}vojn. satnik b …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȅktor — m 1. {{001f}}pov. u starom Rimu upravitelj (ob. u vezama riječi) 2. {{001f}}pov. (rektur, rehtur) u srednjem vijeku u hrv. primorskim gradovima (i drugdje u Europi) odgovorna osoba na različitim mjestima u crkvenoj i svjetovnoj hijerarhiji 3.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vìkār — m 〈G mn vikára〉 1. {{001f}}pov. titula zamjenika ili namjesnika a. {{001f}}upravitelj jedne dijeceze Rimskoga Carstva b. {{001f}}upravitelj oblasti pod franačkim grofom 2. {{001f}}kat. zamjenik, namjesnik biskupa, nadbiskupa, pape [generalni ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • provizor — pròvīzor (provȋzor) m DEFINICIJA 1. nadstojnik, upravitelj imanja; špan 2. farm. samostalni farmaceut, upravitelj ljekarne ETIMOLOGIJA lat. provisor ≃ providēre: pribaviti …   Hrvatski jezični portal

  • administrator — adminìstrātor (administrátor) m DEFINICIJA 1. osoba koja u uredskom ili uredovnom smislu čime upravlja; nadzornik, izvršni upravitelj 2. upravitelj biskupije ili opatije, kada nema biskupa ili opata SINTAGMA administrator apostolicus (izg.… …   Hrvatski jezični portal

  • kapetan — kapètān m <G kapetána> DEFINICIJA 1. pov. upravitelj, starješina grada ili neke teritorijalne jedinice 2. a. zapovjednik broda ili aviona b. upravitelj luke 3. sport vođa momčadi; kapiten 4. a. vojn. satnik b. čin u ratnoj mornarici… …   Hrvatski jezični portal

  • vikar — vìkār m <G mn vikára> DEFINICIJA 1. pov. titula zamjenika ili namjesnika a. upravitelj jedne dijeceze Rimskoga Carstva b. upravitelj oblasti pod franačkim grofom 2. kat. zamjenik, namjesnik biskupa, nadbiskupa, pape [generalni vikar papin… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.