upotrijebiti


upotrijebiti
upotrijébiti (što) svrš. <prez. upòtrijēbīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. upòtrijēbljen>
DEFINICIJA
1. prouzročiti da što djeluje ili služi svrsi; uzeti za služenje ili službu [upotrijebiti nož]; porabiti
2. postupati s kim na poseban način [upotrijebio je njezinu dobrotu]; iskoristiti
ETIMOLOGIJA
vidi upotreba

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • upotrijébiti — upotrijébi|ti (što) svrš. 〈prez. upòtrijēbīm, pril. pr. īvši, prid. trp. upòtrijēbljen〉 1. {{001f}}a. {{001f}}prouzročiti da što djeluje ili služi svrsi [∼ti nož] b. {{001f}}uzeti za služenje ili službu 2. {{001f}}postupati s kim na poseban način …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lȁkat — lȁk|at m 〈G kta, N mn lȁktovi/ i, G lȁktōvā/lakátā〉 1. {{001f}}anat. pregib, zglob ruke u kojem se zglaba nadlaktica s podlakticom [podbočiti ∼tove; gurkati ∼tom; teniski ∼at] 2. {{001f}}zast. mjera za dužinu [dubrovački ∼at (51,2 cm);… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • neupotrebljiv — neupotrèbljiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se ne može upotrijebiti; neuporabiv ETIMOLOGIJA ne + v. upotrebljiv, upotrijebiti …   Hrvatski jezični portal

  • bezvezàrija — bezvezàrij|a ž koještarija, trice i kučine, beznačajna stvar, glupa zamisao, projekt i sl. koji nema praktične, teorijske ni druge vrijednosti, ono što se ne može korisno upotrijebiti (a zamišljeno je tako da bi se moralo); ono što je bez veze… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • biòloškī — biòlošk|ī prid. koji se odnosi na biologiju i biologe [∼i razgradiv] ∆ {{001f}}∼a cirkulacija elemenata kružno kretanje kemijskih elemenata u procesima izgradnje i razgradnje živih organizama; ∼a kontrola 1. {{001f}}autoregulacija jednog… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bı̏ti — bı̏ti1 dv. (pomoćni gl.) 〈prez. supl. jèsam, enkl. obl. sam, zanijekani obl. nísam/nijésam jez. knjiž. ekspr., impf. bı̏jāh/bjȅh, aor. bı̏h, pril. sad. bȕdūći, pril. pr. bîvši, prid. rad. bı̏o/bíla ž〉 1. {{001f}}kao spona imenskog predikata… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • džòker — m 1. {{001f}}a. {{001f}}karta koja u nekim igrama može zamijeniti svaku drugu kartu [baciti/izbaciti ∼a]; zamjenjivac b. {{001f}}žarg. argument u diskusiji i sl. koji se čuva za kraj kako bi se time ostvario konačan uspjeh 2. {{001f}}nešto što se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • insektìcīd — m 〈G insekticída〉 kem. sredstvo za uništavanje insekata [primijeniti/upotrijebiti ∼] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • investírati — investíra|ti (što) dv. 〈prez. invèstīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}plasirati (ob. novac) u nešto, kao što su dionice, nekretnine ili pokretnine, s ciljem da se izvuče profit ili kamate 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • izrábiti — svrš. 〈prez. ìzrābīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ìzrābljen〉 1. {{001f}}(što) istrošiti rabljenjem, upotrebom dovesti u stanje neuporabljivosti 2. {{001f}}(koga) pejor. iskoristiti koga za svoje svrhe, upotrijebiti koga za svoje ciljeve i korist …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.