upotrebljiv


upotrebljiv
upotrèbljiv prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji se može upotrijebiti
ETIMOLOGIJA
vidi upotreba

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • upotrèbljiv — prid. 〈odr. ī〉 koji se može upotrijebiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nevàljao — prid. 〈odr. alī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji je loših svojstava; opak, pokvaren b. {{001f}}koji je loše odgojen (o osobi) 2. {{001f}}koji nije upotrebljiv; neupotrebljiv (o stvarima) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍpćī — ȍpć|ī prid. 1. {{001f}}a. {{001f}}koji je potpuno ili gotovo potpuno univerzalan, koji se odnosi na sve; skupni, zajednički, generalan [∼e obrazovanje] b. {{001f}}koji nije ograničen ili specijaliziran [∼e znanje] c. {{001f}}koji se odnosi na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slúžiti — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. slȗžīm (se), pril. sad. žēći (se), gl. im. žēnje〉 1. {{001f}}(što komu) poslužiti, iznositi pred koga jelo ili piće 2. {{001f}}(komu za što) biti čije oruđe [∼ za pokriće; ∼ samo za formu; ∼ za obavljanje poslova] 3 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stánje — stánj|e sr 1. {{001f}}opće prilike u kojima se tko ili što nalazi [izvanredno ∼e; opsadno ∼e izuzetne zakonske mjere za ugušivanje ili sprečavanje nereda, pobune; ratno ∼e rat, ratni uvjeti] 2. {{001f}}a. {{001f}}oblik u kojem se što nalazi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ukváriti se — svrš. 〈prez. ùkvārīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. ùkvāren〉 prestati biti upotrebljiv za jelo ili za piće djelovanjem iznutra (kemijskim procesom, crvima), {{c=1}}usp. {{ref}}ucrvati se (1){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uporàbiv — (uporàbljiv) prid. 〈odr. ī〉 koji se može uporabiti, koji je prikladan za uporabu; upotrebljiv …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȕtilitāran — ȕtilitār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji donosi neposrednu korist, upotrebljiv u praktične svrhe; svrhovit 2. {{001f}}kod kojeg je naglašenija korisnost (utilitarnost) od estetske ili koje druge odlike 3. {{001f}}koji pristaje uz… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • služiti — slúžiti nesvrš. <prez. slȗžīm, pril. sad. žēći, gl. im. žēnje> DEFINICIJA 1. (što komu) poslužiti, iznositi pred koga jelo ili piće 2. (komu za što) biti čije oruđe [služiti za pokriće; služiti samo za formu; služiti za obavljanje poslova]… …   Hrvatski jezični portal

  • stanje — stánje sr DEFINICIJA 1. opće prilike u kojima se tko ili što nalazi [izvanredno stanje; opsadno stanje izuzetne zakonske mjere za ugušivanje ili sprečavanje nereda, pobune; ratno stanje rat, ratni uvjeti] 2. oblik u kojem se što nalazi [agregatno …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.