udijeliti


udijeliti
udijéliti (što) svrš. <prez. ùdijēlīm, pril. pr. -īvši, prid. trp. ùdijēljen>
DEFINICIJA
dati milostinju [udijeliti siromahu]
ETIMOLOGIJA
vidi udio

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • udijéliti — (što) svrš. 〈prez. ùdijēlīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùdijēljen〉 dati milostinju [∼ siromahu] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • milòstinja — milòstinj|a ž 1. {{001f}}ono što se iz milosrđa daje prosjaku, siromahu 2. {{001f}}škrto, oskudno pružena naklonost ili pomoć [udijeliti ∼u] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • podijéliti — (koga, što) svrš. 〈prez. pòdijēlīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòdijēljen〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}dijeliti{{/ref}} 2. {{001f}}dati, udijeliti [∼ milost] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • udjeljívati — nesvrš. 〈prez. udjèljujēm, pril. sad. udjèljujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}udijeliti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • milostinja — milòstinja ž DEFINICIJA 1. ono što se iz milosrđa daje prosjaku, siromahu 2. škrto, oskudno pružena naklonost ili pomoć [udijeliti milostinju] ETIMOLOGIJA vidi milost …   Hrvatski jezični portal

  • podijeliti — podijéliti (koga, što) svrš. <prez. pòdijēlīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòdijēljen> DEFINICIJA 1. v. dijeliti 2. dati, udijeliti [podijeliti milost] ETIMOLOGIJA po + v. dio, dijeliti …   Hrvatski jezični portal

  • udjeljivati — udjeljívati nesvrš. <prez. udjèljujēm, pril. sad. udjèljujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. udijeliti ETIMOLOGIJA vidi udio …   Hrvatski jezični portal

  • iskomplimentirati — iskomplimentírati (koga, komu) svrš. <prez. iskomplimèntīrām, pril. pr. āvši, prid. trp. iskomplimèntīrān> DEFINICIJA razg. nekome udijeliti komplimente ETIMOLOGIJA is + v. kompliment, komplimentirati …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.