udružen


udružen
ùdrūžen prid. <odr. -ī>
DEFINICIJA
koji je spojen, združen, ujedinjen (o ljudima, organizacijama, naporima, nastojanjima itd.)
ETIMOLOGIJA
vidi udruga

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ùdrūžen — prid. 〈odr. ī〉 koji je spojen, združen, ujedinjen (o ljudima, organizacijama, naporima, nastojanjima itd.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klȗb — m 〈N mn kl‹bovi〉 1. {{001f}}krug ljudi udružen radi zadovoljavanja zajedničkog (političkog, sportskog i sl.) interesa; udruženje, društvo, udruga [nogometni ∼] 2. {{001f}}meton. zgrada, prostorija nekog društva, kluba [ulaz u ∼] ∆ {{001f}}∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȍlektīvan — kȍlektīv|an prid. 〈odr. vnī〉 koji se odnosi na kolektiv, koji ima svojstva kolektiva [∼na svijest]; skupni, zajednički, udružen ∆ {{001f}}∼na odgovornost 1. {{001f}}preuzimanje skupne odgovornosti grupe ljudi za održavanje zajedničke imovine ili …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razdrúžiti se — svrš. 〈prez. ràzdrūžīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. ràzdrūžen〉 1. {{001f}}prestati se družiti s kim; razići se 2. {{001f}}prekinuti poslovnu, ekonomsku, političku i sl. vezu, ne biti više udružen, prekinuti udruženost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • udružénje — sr 1. {{001f}}〈gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}udružiti{{/ref}} 2. {{001f}}veći broj osoba udružen radi zajedničkog posla ili cilja; društvo (3), organizacija …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • udrúžiti — (se u što) svrš. 〈prez. ùdrūžīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ùdrūžen, gl. im. udružénje〉 spojiti, sastaviti u zajednicu, cjelinu; združiti, organizirati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏ndividuālan — ı̏ndividuāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji je osobni, pojedinačan, opr. kolektivan 2. {{001f}}svojstven samostalnoj osobi, koji se odnosi samo na jednu osobu; osebujan ∆ {{001f}}∼ni poljoprivrednik (poljodjelac) pov. onaj koji se bavi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razdružiti — razdrúžiti se svrš. <prez. ràzdrūžīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. ràzdrūžen> DEFINICIJA 1. prestati se družiti s kim; razići se 2. prekinuti poslovnu, ekonomsku, političku i sl. vezu, ne biti više udružen, prekinuti udruženost… …   Hrvatski jezični portal

  • kolektivan — kȍlektīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji se odnosi na kolektiv, koji ima svojstva kolektiva [kolektivna svijest]; skupni, udružen, zajednički SINTAGMA kolektivna odgovornost 1. preuzimanje skupne odgovornosti grupe ljudi za održavanje… …   Hrvatski jezični portal

  • klub — klȗb m <N mn klȕbovi> DEFINICIJA 1. krug ljudi udružen radi zadovoljavanja zajedničkog (političkog, sportskog i sl.) interesa [nogometni klub]; društvo, udruga, udruženje 2. meton. zgrada, prostorija nekog društva, kluba [ulaz u klub]… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.