uknjižiti


uknjižiti
ùknjižiti (što) svrš. <prez. -īm, pril. pr. -īvši, prid. trp. ùknjižen, gl. im. uknjižénje>
DEFINICIJA
upisati u poslovnu, zemljišnu i sl. knjigu
ETIMOLOGIJA
u- + v. knjiga, knjižiti

Hrvatski jezični portal. 2014.

  • ùknjižiti — (što) svrš. 〈prez. īm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùknjižen, gl. im. uknjižénje〉 upisati u poslovnu, zemljišnu i sl. knjigu …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uknjiživ — uknjìživ prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji se da uknjižiti, provesti kroz (knjigovodstvene) knjige ETIMOLOGIJA vidi uknjižiti …   Hrvatski jezični portal

  • uknjiživati — uknjižívati (što) nesvrš. <prez. uknjìžujēm, pril. sad. uknjìžujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. uknjižiti ETIMOLOGIJA vidi uknjižiti …   Hrvatski jezični portal

  • uknjižívati — (što) nesvrš. 〈prez. uknjìžujēm, pril. sad. uknjìžujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}uknjižiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uknjìživ — prid. 〈odr. ī〉 koji se da uknjižiti, provesti kroz (knjigovodstvene) knjige …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùnijēti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. unèsēm (se), pril. pr. ēvši (se), prid. rad. ‹nio/‹nijēla (se) ž, prid. trp. unèsen/‹nijēt〉 1. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}noseći dopremiti, smjestiti unutra, u unutrašnjost čega b. {{001f}}uključiti u tekst, spis …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uknjižba — ùknjižba ž <G mn žābā/ ī> DEFINICIJA admin. upisivanje imovinskih prava i tereta u zemljišne knjige; intabulacija; uknjižénje ETIMOLOGIJA vidi uknjižiti …   Hrvatski jezični portal

  • uknjižbeni — ùknjižbenī prid. DEFINICIJA koji pripada, koji se odnosi na uknjižbu ETIMOLOGIJA vidi uknjižiti …   Hrvatski jezični portal

  • unijeti — ùnijēti (se) svrš. <prez. unèsēm (se), pril. pr. ēvši (se), prid. rad. ȕnio/ȕnijēla ž (se), prid. trp. unèsen/ȕnijēt> DEFINICIJA 1. (koga, što) a. noseći dopremiti, smjestiti unutra, u unutrašnjost čega b. uključiti u tekst, spis, knjigu i… …   Hrvatski jezični portal


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.